انتخاب صفحه
مکانیزم تشویقی برای جریان‌سازی ویدئو در شبکه‌های نظیر به نظیر

مکانیزم تشویقی برای جریان‌سازی ویدئو در شبکه‌های نظیر به نظیر

فهرست مطالب فصل اول امروزه برنامه‌های پخش ویدئوی برخط با سرعت زیادی رو به رشد هستند و این در نتیجه‌ی نگاه تولیدکنندگان محصولات ویدئویی به مدل‌های تجاری جدید، در دسترس بودن پهنای باند وسیعتر برای شبکه‌ی دسترسی (در اینترنت، در شبکه‌های سلولی، در شبکه‌های IP خصوصی و...