ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست

  مقدمه امروزه در بسیاری از كشورها نظير استرالیا، انگلستان، کانادا و ایران، در راستاي حفاظت از منافع شهروندي و تسهيل ارائه خدمات عمومي، «صلاحيت‌هاي اختياري»[1] گسترده‌اي به کارگزاران عمومی واگذار شده و در نتيجه، انواع «تصمیم های اداریِ» ناشي از اِعمال اين...