انتخاب صفحه
زمین شیمی زیست محیطی نابهنجاریهای عنصری ناشی از کانه زایی و چشمه های تراورتن ساز در حوضه آبریز رودخانه ساروق، تکاب،

زمین شیمی زیست محیطی نابهنجاریهای عنصری ناشی از کانه زایی و چشمه های تراورتن ساز در حوضه آبریز رودخانه ساروق، تکاب،

فهرست مطالب فصل اول: کلیات. محیط زیست انسان شبکه­ای از فعل و انفعالات زمین­شناختی و زیست­شناختی است که نشان دهنده رابطه بین زندگی و سیاره زمین است، و بنابراین سهم بزرگی در سلامت و رفاه وی دارد. سیاره زمین دارای مناطقی است که سلامت ساکنین آن متأثر از کمبود، غلظت بیش از...