بررسی تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‏آوساینس از سال 1985 تا پایان سال 2009 میلادی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ‌توان و ظرفیت علمی هر کشور، یکی از معیارهای ارزیابی توسعه پایدار آن کشور محسوب می‏شود. ارتقای این توان مستلزم بهبود وضعیّت تولید اطلاعات علمی است. اهميّت توليد اطلاعات علمي و نقش آن در توسعه پايدار موجب شده است که فعاليّتهاي علمي- پژوهشي که...