انتخاب صفحه

بررسی تاثیر هیومیک اسید، کلسیم و بور،کائولین و تنش آبی بر میزان ترک خوردگی، کمیت و کیفیت میوه انار Punica granatum

فهرست مطالب فصل اول از نظر رده‌بندی گیاهی انار ابتدا در رده Angiosperms، زیررده Dicotyledoneae، راسته Myrtales و خانواده Myrtaceae قرار گرفته بود این خانواده دارای 90 جنس و 3000 گونه است؛ اما در بررسی‌های بعدی به دلیل اختلافات آناتومیکی مثل نداشتن کیسه‌های مترشحه و...