انتخاب صفحه

ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران: با استفاده از تئوری ارزش حدی

فهرست مطالب چکیده تحقیق…………………………………………………………………… 1 فصل اول: کلیات تحقیق سرمایه‌گذاران به‌ هنگام اخذ تصمیمات...