انتخاب صفحه

بررسی میزان تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در مقایسه با ایمپلنت های مخروطی بعد از گذشت 6 ماه از بارگذاری

مقدمه : از دست رفتن دندانها باعث مختل شدن استتیک ، جویدن و صحبت کردن بیمار میشود. اگرچه پروتز های دندانی قادر به ترمیم استتیک و فانکشن بیمار تا حدودی است ، اما بعضی مشکلات ایجاد شده توسط آنها سبب می شود که بیماران بدنبال استفاده از پروتزهای ساپورت شونده توسط ایمپلنت...