انتخاب صفحه
تولید نانو¬ساختار¬های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

تولید نانو¬ساختار¬های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه   نانو فناوری محدوده¬ای از فناوری است که در این محدوده انسان می¬تواند انواع مواد، وسایل و ابزارها و بطور کلی، سیستم¬ها و سازه¬های گوناگون را در مقیاس یک میلیاردم متر طراحی کرده و به مرحله ساخت برساند. بطور دقیق مشخص نیست که بشر اولین...