انتخاب صفحه
مطالعه چگالی تراز هسته ای با استفاده از مدل لایه ای

مطالعه چگالی تراز هسته ای با استفاده از مدل لایه ای

 فهرست مطالب فصل اول  چگالی تراز تک ذره­ای،  یکی از عناصر مهم در بررسی ساختار هسته می­باشد، زیرا در تعیین چگالی تراز هسته،  نقش مهمی دارد. در بررسی چگالی تراز تک ذره­ای از روش­های مختلفی استفاده شده­است که از آن جمله به روش­های مکانیک کوانتومی از قبیل روش تابع گرین،...