مطالعه چگالی تراز هسته ای با استفاده از مدل لایه ای

مطالعه چگالی تراز هسته ای با استفاده از مدل لایه ای

 فهرست مطالب فصل اول  چگالی تراز تک ذره­ای،  یکی از عناصر مهم در بررسی ساختار هسته می­باشد، زیرا در تعیین چگالی تراز هسته،  نقش مهمی دارد. در بررسی چگالی تراز تک ذره­ای از روش­های مختلفی استفاده شده­است که از آن جمله به روش­های مکانیک کوانتومی از قبیل روش تابع گرین،...