تولید نانو¬ساختار¬های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

تولید نانو¬ساختار¬های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه   نانو فناوری محدوده¬اي از فناوری است كه در اين محدوده انسان مي¬تواند انواع مواد، وسايل و ابزارها و بطور كلي، سيستم¬ها و سازه¬هاي گوناگون را در مقياس يك ميلياردم متر طراحي كرده و به مرحله ساخت برساند. بطور دقیق مشخص نیست که بشر اولین...