انتخاب صفحه
تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان های قائم فولادی

تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان های قائم فولادی

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه خاک به عنوان مهم¬ترین مصالح ساختمانی و اصلی¬ترین تکیه¬گاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است. اما در برخی موارد به سبب ضعف مقاومت، توان تحمل نیروهای وارده را ندارد. از این¬رو پژوهشگران پیوسته درصدد افزایش ظرفیت باربری،...