انتخاب صفحه

بررسی نتایج اعمال در حکمت های نهج البلاغه

فهرست مطالب فصل اول: کلیات، تعاریف و مفاهیم 2 نهج البلاغه بعد از قرآن کریم مهم ترین کتاب شیعیان است، اهمیت این کتاب گران قدر تاآن جایی است که آن را اخ القرآن نام نهاده اند، این کتاب یک راهنمای ناب در همه ی زمینه ها برای نوع بشر است. توصیف این کتاب شریف و معرفی ابعاد...