فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن

مقدمه        بازار سرمايه ايران از سال 1345 باتاسيس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهي را تجربه نموده كه از مهم ترين آنها ميتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدليل ربوي  بودن آنها از اوراق بهادار پس از پيروزي انقلاب اسلامي و جايگزين اوراق مشاركت، تشكيل بورس فلزات...