انتخاب صفحه

فرآیند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاکم بر آن

مقدمه        بازار سرمایه ایران از سال 1345 باتاسیس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهی را تجربه نموده که از مهم ترین آنها میتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدلیل ربوی  بودن آنها از اوراق بهادار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزین اوراق مشارکت، تشکیل بورس فلزات...