حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو

فهرست عناوین فصل اول:مقدمه و کلیات فناوری نانو، توانمندي توليد مواد، ابزارها و سيستم­هاي جديد با در دست گرفتن كنترل در سطح مولكولي و اتمي و استفاده از خواص آن­ها در مقياس نانو می­باشد. علم نانو، عبارت است از مطالعه و پژوهش وسايل و ساختار هايي كه در كوچكترين واحد...