انتخاب صفحه
مقایسه روش های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب ها در تصفیه فاضلاب های آغشته به آنتی بیوتیک

مقایسه روش های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب ها در تصفیه فاضلاب های آغشته به آنتی بیوتیک

فهرست مطالب فصل اول کلیات مشکلات زیست‌محیطی ناشی از رهاسازی آنتی‌بیوتیک‌ها در منابع آبی تهدیدی جدی به¬ شمار می‌رود که تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را حتی در کشورهای پیشرفته، موجب شد¬ه¬است. آنتی‌بیوتیک‌ها مواد دارویی با¬ارزشی هستند که از پیشرفت بسیاری از بیماری‌های...