انتخاب صفحه

بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی

فهرست مطالب فصل اول : کلیات پژوهش انسان موجودی اجتماعی است و تکامل و سعادت مادی و معنوی وی در گرو تعامل و همزیستی با دیگران است. به علاوه، نیازهای مشترک اجتماعی و روابط ویژه، انسانها را آنچنان به یکدیگر پیوند می زند که جز در سایه زندگی اجتماعی، رشد همه جانبه برای فرد...