انتخاب صفحه
بررسی آلودگی‌های باکتریایی

بررسی آلودگی‌های باکتریایی

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه با توجه به اهمیت شنا کردن در سلامت جسم و روان و جنبه آب درمانی بیماریها، رعایت بهداشت و استانداردها در استخرهای شنا حائز اهمیت است. استخرهای شنا به عنوان یکی از مراکز تفریحی و از لحاظ ارتباط مستقیم گروه های مختلف انسانی به عنوان یک منبع...