آینده پژوهی جایگاه منطقه ای ایران در قبال تحولات اخیر خاورمیانه بعد از 2010

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق خيزش­هاي مردمي و تحولات جديد جهان عرب در سال1390 كه با قيام مردم تونس آغاز شد و سپس به كشورهاي ديگر جهان عرب از جمله مصر، بحرين و يمن گسترش يافت. دگرگوني­هاي مهمي، در محيط پيراموني جمهوري اسلامي ايران محسوب می­شوند كه بر امنيت ملي...