انتخاب صفحه

آینده پژوهی جایگاه منطقه ای ایران در قبال تحولات اخیر خاورمیانه بعد از 2010

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق خیزش­های مردمی و تحولات جدید جهان عرب در سال1390 که با قیام مردم تونس آغاز شد و سپس به کشورهای دیگر جهان عرب از جمله مصر، بحرین و یمن گسترش یافت. دگرگونی­های مهمی، در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شوند که بر امنیت ملی...