انتخاب صفحه

رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق در زمان¬های اخیر اینترنت حجم عظیمی از هیجان را ایجاد کرده، طوریکه توجه رسانه، عموم و بازاریابان را به خود جلب نموده است. دلایل زیادی برای رشد استفاده از اینترنت (نه فقط خرده فروشی) در زمانهای اخیر فراهم است، مانند اندازه آن به عنوان...