انتخاب صفحه

بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره ی قاجار

 فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق تاریخ­های محلی از جمله منابع مهم پژوهش در مطالعات تاریخی هر کشور محسوب می­شوند که علاوه بر تاریخ سیاسی حکام و خاندان­های محلی، حاوی اطلاعات بسیاری درباره‌ی­ شرایط فرهنگی و اجتماعی آن منطقه هستند. افزون بر این، بخشی از ارزش مطالعات...