انتخاب صفحه

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق محدود کردن حوزه عمل دولت در ادبیات اقتصادی سابقه‌ای دیرینه دارد. ماهیت وجودی دولت در کشور باید به گونه‌ای باشد که دولت به فعالیت‌های متداول اقتصادی نپردازد. شرکت‌هایی که در کنترل دولت قرار دارند با این هدف به وجود آمده‌اند که در وضعیت...