انتخاب صفحه
upfc

upfc

کنترل کننده جامع توان upfc ضرورت استفاده از UPFC کنترل یک سیستم قدرت ac به صورت بلادرنگ به دلیل اینکه توان جاری در آن تابعی از امپدانس خط انتقال، دامنه ولتاژ ارسالی و دریافتی و فاز بین این ولتاژها است، بسیار پیچیده میباشد. سالیان متمادی، سیستمهای قدرت الکتریکی به طور...