انتخاب صفحه

مطالعه رفتار شکست ساختارهای نورد شده لایه ای و FGM با مورفولوژی تقسیم کننده ترک برپایه کامپوزیت های A16061-Sic

چکیده کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم از جمله مواد سازهای هستند که دارای استحکام، سفتی و مقاومت به سایش بیشتر و چقرمگی شکست کمتری در مقایسه با فلز زمینه می باشند. محدودیت در مقدار انرژی جذب شده قبل از شکست مانعی در برابر گسترش کاربرد این...

بررسی اثر فیلم های اکسیدی بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-A356.2 و شبیه سازی حبس فیلم اکسیدی در حین پر شدن محفظه قالب

چکیده در پژوهش حاضر، اثر فیلم های اکسیدی قدیمی و جدید بر خواص مکانیکی و قابلیت اعتماد قطعات تهیه شده از آلیاژ A1-A356.2 بررسی شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور عیوب اکسیدی در ریزساختار، خواص مکانیکی آلیاژ را کاهش و پراکندگی استحکام کششی و درصد ازدیاد طول...

تولید کامپوزیت زمینه فلزی Al-TiO2 توسط فرایند اغتشاشی اصطکاکی

چکیده در این تحقیق از فرآیند اغتشاشی اصطکاکی با افزودن ذرات وTiO به سطح آلیاژ آلومینیم دسته ۱۱۰۰ برای تولید لایه کامپوزیت سطحی Al-TiO2 استفاده شد. تغییر در سرعت چرخشی و خطی ابزار و نیز تغییر در تعداد پاس ها و تاثیر آنها بر ریزساختار و خواص مکانیکی با افزودن ذرات تقویت...

بازیابی رنیم از الکترولیت حاصل از حل سازی اکسیدی – الکتریکی کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه

چکیده در این تحقیق استخراج مولیبدن و رنیم از محلول قلیایی حاصل از حل سازی اکسیدی – الکتریکی کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه، به روش استخراج حلالی، توسط حلال های آلی اورگانوفسفروس تحت شرایط متفاوت مورد پژوهش قرار گرفت. متغیر های مورد بررسی غلظت حلال آلی، نسبت فاز آلی به آبی...

خزش و پارامترهای موثر بر آن و خزش در مس و آلیاژهای آن و بررسی آلیاژ های مقاوم به خزش مس

مقدمه مس يكي از مهمترين مواد مهندسي است كه هم بصورت خالص و هم در شرايط آلياژي كاربردهاي فراواني دارد. در حالت خالص، اين فلز تركيب فوق العاده اي از خواص مختلف را دارا است كه آن را به صورت ماده اي اساسي و پركاربرد در صنايع الكتريكي مطرح كرده است. از جمله اين خواص مي...

بررسی روش متالورژی پودر و کاربرد این روش در ساخت مواد و قطعات چدنی

مقدمه : چدنها آلياژهايي از آهن - كربن - سليسيوم است كه همواره محتوي عناصري در حد جزئي %0.1 و عناصر آلياژي %0.1 بوده و به صورت حالت ريختگي يا پس از عمليات حرارتي كاربرد دارد و مجموعه متنوعي از قيمت پائين تمام شده توام با قابليت ريختگري ، استحكام ، قابليت ماشينكاري،...

عوامل موثر بر تشکیل وکنترل مگنتیت بر عملیات کوره فلاش

مقدمه : كارخانه ذوب مس خاتون آباد با مساحت بيش از 60000 متر مربع ، در 40 كيلومتري سرچشمه واقع شده است . آب و هواي منطقه با توجه به واقع شدن آن در غرب استان كرمان داراي زمستانهاي كوتاه و تابستانهايي با رطوبت نسبي مطلوب است . حداكثر رطوبت سالانه 65% و حداقل 25% مي باشد...

کاربرد روش های حالت جامد در فرآوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای

مقدمه امروزه تحقیقات متعددي در رابطه با مواد نو انجام می شود. دسـته اي از ایـن مـواد، کامپوزیـت هـايزمینه فلزي هستند، که در چـند سال اخیر بسیار مورد توجــه محققین قرار داشته و در حـال توســـعهمی باشند . کامپوزیت هاي زمینه فلزي با بهره گیري از دو فاز سـرامیکی و فلـزي...

بررسی عوامل موثر، نکات تکنیکی و مدل های ریاضی ، و بررسی نرم افزار های مورد استفاده در شبیه سازی روش ریخته گری فومی EPC( ریخته گری مدل تبخیری)

مقدمه استفاده از مدلهاي فومي از بين رونده براي ساخت قطعات ريختهگري براي اولـين بـار توسـط شـروير( Shroyer )در سال 1958 ابداع گرديد. مدلها در ابتدا با برش كاري بلوك هـاي پلـ ياسـتيرن منبسـطشـــونده تهيـــه شـــده و قالـــ بگيـــري بـــا ماســـه چســـ بدار انجـــام...

بررسی روش های تولید ، خواص و کاربرد فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها

مقدمه: توليد سوپر آلياژها در اواخر 1930 در كشورهاي فرانسه، آلمان، انگليس و ايلاات متحده آغاز شـ د. آلياژهـاياوليه به صورت كارشده4 توليد مي شدند. جهت افرايش استحكام اين آلياژها از عمليات حرارتي رسوب سختي استفاده مي شد .از سال 1939 آلياژهاي Ni-Cr-Fe توسط شركت Inco توليد...

پژوهشهای نوین در اولید و کاربرد نانوکامپوزیتها

مقدمه کاربرد مواد و توسعه آنها از پایه های تمدن به شمار می روند. به طوری که دوره های تاریخی را با نام مواد نامگذاری کرده اند: عصرسنگ، عصربرنز، عصرآهن، عصر فولاد، عصر سیلیکون و عصر کربن. ما اکنون در عصر کربن به سر می بریم. عصر جدید با شناخت یک ماده جدید به وجود نمی...

بررسی خواص مکانیکی کاشتنیهای فلزی (زیست مواد و اپمپلنتهای ارتوپدی)

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی انواع زیستمواد فلزي، خواص مکانیکی و کاربردهاي آنها میباشد. بههمین منظور از منابع و تحقیقات گسترده و جدید موجود در این زمینه استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است که اکثر زیست مواد فلزي و کاربردهایشان مورد بررسی قرارگیرند. در این راه...

توسعه پایدار در بخش صنعت و شاخصه ای موثر بر آن( به همراه بررسی موردی)

مقدمه طرح مفهوم توسعة پايدار در برابر توسعه به معناي عام، به علت بحرانهاي زيست محيطي به وجود آمده در اثر رشد صنايع و جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، ارائه و در سال 1987 ميلادي در كميسيون جهاني محيط زيست مورد بحث قرار گرفت. اين كميسون توسعه اي را پايدار ناميد كه...

بررسی جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلومنیوم به فولاد

چكيده در اين رساله اتصال غير همجنس فولاد كم كربن (St37) و آلومينيوم خالص تجاري (A1050) بـهروش جوشكاري مقاومتي نقطهاي و تأثير پارامترهاي جوشكاري (شدت جريان و مدت زمان) بـر ريـز-ساختار و استحكام برشي اتصال مورد بررسي قرار گرفت. در اين رساله براي حصول خـواص مكـانيكيمطلوب...

روش های تولید نانو پودرها و نانو پودر هگزا فریت باریم و بررسی خواص معناطیسی آن

مقدمه زماني كه استفاده از امواج راديويي به عنوان وسيله ي كارآمد براي برقراري ارتباطراه دور ميسر گرديد، اكثر ادوات و اسبا بهاي مورد استفاده در ساخت گيرنده ها و فرستنده هاي امواج راديويي حجيم و از لحاظ كارآيي الكترونيكي و استحكام مكانيكي، ضعيف بودند. با گسترش روزافزون...

ساختار و نحوه شناسایی و روشهای تولید و بررسی کاربرد ها و خواص نانو لوله های کربنی

مقدمه: نانولوله هاي كربني براي اولين بار در سال 1991 مشاهده شدند. با توجه به خصوصيات منحصر به فرد كه گسترة وسيعي از خواص مكانيكي، فيزيكي، حرارتي، الكتريكي و زيستي را در بر مي گيرد توجه بسياري از دانشمندان به اين مواد جلب شد و متعاقب آن كاربردهاي وسيعي در ساخت انواع...

بررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی

مقدمه: در سالهاي اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمتمسئله سبکسازي در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت. اصـولاً مـسئله سـبکسـازي در صـنایعالکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست...

بررسی روش های استحکام دهی در فلزات و بررسی خواص مس برای استحکام بخشی به آن

مقدمه: مكانيزم هاي مقاوم شدن به عنوان يكي از مهمترين مباحث در متالورژي مكانيكي همواره مورد توجه محققين بوده و تاكنون پژوهشهاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است. بسياري از فلزات با انجام كار سرد و آنيل خواص مورد نياز را تامين مي كنند، همچنين مي توان با ايجاد محلول...

بررسی عوامل موثر، نکات تکنیکی و مدل های ریاضی ، و بررسی نرم افزار های مورد استفاده در شبیه سازی روش ریخته گری فومیEPC( ریخته گری مدل تبخیری)

  مقدمه استفاده از مدلهاي فومي از بين رونده[1] براي ساخت قطعات ريختهگري براي اولـين بـار توسـط شـروير( Shroyer )در سال 1958 ابداع گرديد. مدلها در ابتدا با برش كاري بلوك هـاي پلـ ياسـتيرن منبسـط شـــونده تهيـــه شـــده و قالـــ بگيـــري بـــا ماســـه چســـ بدار...

پوشش های مقاوم به سایش و رفتار تریبولوژیکی آنها در دمای بالاTiCN، TiNو CrN

 مقدمه امروزه با توسعه صنعت در زمینه هاي گوناگون، تحقیقات در علم مهندسی مواد ابعاد وسیعتري یافته است .اخیراً تولید پوشش هاي مختلف به منظور بدست آوردن خواص گوناگون نظیر پایداري شیمیایی، مقاومت به خوردگی، مقاومت سایشی و... شدت بیشتري به خود گرفته است. یکی از چالشهاي...

مبانی مهندسی انتقال حرارت و بخار در صنایع نفت و روغن و بررسی خوردگی در کویل ها و روش های کنترل آن

 مقدمه     کویل هاي مخازن ذخیره، نوعی مبدل حرارتی هستند. این کویل ها براي گرم کردن سیال هایی کـه داراي ویسکوزیتۀ بالایی هستند و به راحتی پمپ نمی شوند به کارمی روند.بخار فشار بالا با فشار Psi80 و دماي ?k26/452 می باشد و بعد از گذشت زمانی درداخل مخزن، این سـیال در...

بررسی خواص ترکیبات حاوی آهن در آلیاژهای سیلسیم و آلومینیوم

۱‐ مقدمه آلياژهاي آلوم يني م ‐ س يليسي م دسته اي از آلياژهاي ر يختگي آلوم ينيم هستند که بـه دليـ ل قابل يـ تريخته گر ي عال ي به طور وسيعي در صنعت مخصوصا" در ساخ ت قطعات اتومبيل مـورد اسـتفاده قـرارمي گ يرند. براي ايجاد خواص مکـانيکي مطلـوب در آلي اژهـاي آلـوميني م...

بررسی آلیاژ سر سیلندر های خودرو سواری دیزلی و امکان بهبود ان

مقدمه یکی از راههاي مقابله با افزایش مصرف بنزین استفاده از وسایل نقلیه اي است که از موارد دیگر به عنوان سوخت استفاده می نمایند.در همین راستا در جهان فعالیت هایی انجام شده و خودروهاي سواري با سوخت گازوئیل ،خودروهاي هیبریدي، خودروهاي خورشیدي، خودروهایی با انرژي باتري و...

بررسی آلیاژ های زود زوب (سرب، قلع، آنتیموان و آلیاژهای آنها) و بررسی خواص مکانیکی آنها (خواص کششی و خزشی)

  مقدمه  آلیاژهاي قلع– آنتیموان از خانواده آلیاژهاي زودذوب1 به حساب می آیند که با توجه به خواص استحکامی و خزشی مناسب و همچنین به سبب رسانایی خوب، در اتصالات صنایع الکتریکی و الکترونیکی، اتصال پوششهاي مقاوم در برابر خوردگی صفحات فولادي و... در لحیم کاري به عنوان آلیاژ...

Sn-Ag خواص مکانیکی آلیاژهای پایه

 مقدمه سیستم آلیاژي Sn-Ag از جمله مواد زود ذوب هستند که با توجه به خواص مکانیکی مناسب، هدایت الکتریکی خوب و سازگاري با محیط زیست، به عنوان یکی از رایجترین سیستم هاي جایگزین براي سیستم آلیاژي مرسوم Sn-Pbتوسعه یافته و جهت استفاده در بسته بندي هاي الکترونیکی و اتصالات...

بررسی خواص پوشش های نیتریدی ایجاد شده به روش PACVD

مقدمه نيتريدهاي فلزي به خاطر سختي بالا و پايداري شيميايي، مواد مناسبي براي پوشش هاي نازك صنعتي هستند. اين پوشش ها اغلب داراي نقطه ذوب و سختي بالا، هدايت حرارتي و الكتريكي و مقاومت به خوردگي خوبمي باشند. اين خواص، كاربردهاي وسيع آنها را ممكن ساخته كه براي مثال مي توان...

بررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی

مقدمه: در سالهاي اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمتمسئله سبکسازي در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت. اصـولاً مـسئله سـبک سـازي در صـنایعالکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست...

بررسی خواص آلیاژهای منیزیم حاوی عناصر کمیاب خاکی

مقدمه: در سالهاي اخیر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی هوا رویکرد جهانی بـه سـمتمسئله سبکسازي در صنایع ماشینی گـرایش پیـدا کـرده اسـت. اصـولاً مـسئله سـبک سـازي در صـنایعالکترونیک، ارتباطات و هوافضا، مهندسان را وادار نمود تا به انتخاب خلاقانه مواد دست...

عملیات حرارتی آستمپرینگ، قطعات با ضخامت بالا

مقدمه چدن نشكن آستمپر (1ADI) گروهي از چدن هاي نشكن هستند كـه جهـت بـه دسـت آوردن ريـز سـاختار اساسـاًبينايتي تحت عمليـات حرارتـيايزوترمـال (آسـتمپرينگ )قـرار مـي گيرنـد. چـدن هـايADI بيشـترين خـواصاستحكامي را در كل خانواده چدن ها دارا هستند. اين خواص اساساً به تركيب...

خواص مکانیکی آلیاژهای پایهSn-Ag

مقدمه سیستم آلیاژي Sn-Ag از جمله مواد زود ذوب هستند که با توجه به خواص مکانیکی مناسب، هدایت الکتریکی خوب و سازگاري با محیط زیست، به عنوان یکی از رایجترین سیستم هاي جایگزین براي سیستم آلیاژي مرسوم Sn-Pbتوسعه یافته و جهت استفاده در بسته بندي هاي الکترونیکی و اتصالات...

بررسی آلیاژهای موتور های دیزلی سواری

مقدمه یکی از راههاي مقابله با افزایش مصرف بنزین استفاده از وسایل نقلیه اي است که از موارد دیگر به عنوان سوخت استفاده می نمایند.در همین راستا در جهان فعالیت هایی انجام شده و خودروهاي سواري با سوخت گازوئیل ،خودروهاي هیبریدي، خودروهاي خورشیدي، خودروهایی با انرژي باتري و...

بررسی تأثیر عملیات ذوب در خلأ بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد رسوب سخت شونده حاوی نیکل، تنگستن و تیتانیم

مقدمه فولادهاي رسوب سخت شونده، گروهي از فولادهاي فوق مستحكم با چقرمگي شكست بالا هستند كه مهمترين عناصر آلياژي آنها نيكل، كبالت، موليبدن، تيتانيم، تنگستن و آلومينيم بوده و ميزان كربن و عناصر ناخالصي در آنها بسيار كم مي باشد. عبارت رسوب سخت شونده از دو واژه مارتنزيت و...