پایان نامه های مکانیک

گرایش طراحی کاربردی

ممکن است فایل در خواستی شما در میان دیگر گرایش ها قرار گرفته باشد، برای جستجو موثر تر و راحت تر از لینک زیر استفاده کنید

جستجو

اگر فایل مورد نظر شما پیدا نکردید ، پشتیبان های ما در خدمت شما هستند تا آن را برای شما تهیه کنند

3 + 3 =

تعداد پشتیبان های کارشناسی ارشد رشته مکانیک

بررسی اثر شتاب های وارد شده در جهت محور عمودی بدن بر عملکرد قلب انسان

چکیده با وارد شدن شتاب های بزرگ بر بدن انسان عملکرد قلب و میزان خون رسانی به بدن تحت تأثیر قرار می گیرد. به دلیل ساختار پیچیده قلب از نظر هندسی و رفتار الاستیک غیر خطی بافت سازنده آن، یکی از روشهای سودمند تحلیل رفتار این سازه تحت تأثیر نیروهای خارجی استفاده از روش...

جریان تراکم‌پذیر مدرن

مقدمه: جان د. اندرسون، جي آر در اول اكتبر سال 1937 در لنكاستر پنسيلوانيا چشم به جهان گشود و در سال 1959 از دانشگاه فلوريدا در رشته مهندسي هوانوردي با رتبه عالي فارغ‌التحصيل شد. از سال 1959 تا 1962 با درجه ستوان وظيفه در آزمايشگاه تحقيقاتي هوا فضايي پايگاه هوايي رايت...

طراحی پمپ های گریز از مرکز

مقدمه: پمپ وسيله‌اي مکانيکي براي انتقال مايعات است که با افزايش فشار جريان آن، امکان جابجايي مايعات را به ارتفاعي بالاتر (با افزايش هد) يا حتي پايين دست (معمولاً حوضچه يا مخزن) فراهم مي‌آورد. پمپ گریز از مرکز پمپی است که از یک پروانه گردان بمنظور افزودن فشار یک سیال...

تحلیل دینامیکی تیر FGM بر مبنای تئوری تیموشنکو در حالت Steady state و Transient

مقدمه باتوجه به گسترش روزافزون تکنولوژی وتفوذ آن درعرصه صنعت،استفاده ازروش ها ومواد گوناگون برای توجیح نیازهای صنعتی روزمره پیشرفت کرده است.باتوجه به نیازهای گوناگون درعرصه صنعت سازه های مختلف رامیتوان باتوجه به این نیازها طراحی کرد.که یکی ازسازه ها،سازه هایی هستند که...

معادلات حرکت پوسته استوانه ای FGM

مقدمه مواد هوشمندFGM کاربرد وسیعی درعلم مهندسی مکانیک دارد که مقاومت بالای حرارتی ازمهمترین خصوصیت آن می باشد مواد هدفمند بگونه ای ساخته میشوند که خصوصیات مکانیکی وحرارتی ماده ازیک سطح تاسطح دیگر ضخامت جسم،بطور پیوسته وتدریجی تغییر کند.این تغییرات میتواند به تبعیت...

ارتعاشات تیر FGM

مقدمه تغییرات دما درتیر باعث ایجاد تنش حرارتی میگردد ودرنتیجه جابجایی محوری وعمودی در نقاط مختلف تیرایجاد میگردد.تغییرات منطم وسیکلی دراین گرادیان دما باعث میشود که در جابجایی ها نیز تغییرات منظم وسیکلی بوجود آید که گفته میشود تیربه ارتعاش واداشته شده است درعمل نیز...

تئوری کوپل مگنتوالکتروالاسیسیته و کوپلینگ پیزوالکتریک وپیزومگنت

امروزه مواد هوشمند کاربرد فراوانی درمهندسی ودانش دارند،این مواد پیزوالکتریک ها وپیزو مگنت ها راشامل میشوند.این مواد توانایی تبدیل انرژی ازیک صورت به صورت دیگر رادارند.کامپوزیت های ساخته شده ازمواد پیزوالکتریک وپیزومگنتیک خواص الکترومغناطیس دارند که دریک فاز ساده...

پاسخ ترمودینامیکی ، فرآورش و تهیه به همراه بررسی تحقیقات انجام شده برروی مواد FGM

مقدمه مواد هدفمند(Functionally Graded Materials) یاFGM مواد مرکب غیرهمگنی هستند که ازدویاچند ماده مختلف تشکیل شده وترکیب یادرصد حجمی اجزاء تشکیل دهنده آنها به طور پیوسته وبه عنوان تابع موقعیت درامتداد یک یادوبعد خاص متغیراست.درنتیجه خواص وساختار آنها به طور پیوسته...

بررسی تغییر رفتار تیر کامپوزیت لایه متقاطع ناشی از حرارت

مقدمه سازه های کامپوزیتی،نظیر تیرها،صفحات و یا پوسته ها دردایره وسیعی از کاربردهای مهندسی مورد استفاده قرار میگیرند.این سازه ها مسلما تحت تاثیر شرایط محیطی اطرافشان می باشند؛فلذا برسی تاثیردمای به عنوان یک پارامتر تعیین کننده درشرایط محیطی مختلف برروی این سازه ها،یکی...

طراحی اکرانو پلان

زآنجایی که بخش عمده ای ازسطح کره زمین را آب های آزاد،دریاها،دریاچه ها،رودخاه ها پوشانده است اززمان های قدیم تهیه غذا وسفربرروی آب حائز اهمیت بوده است ودرعصر جدید حمل ونقل کالاوسفرهای دریایی وکشورگشایی بین ملتها رونق بسیاری پیدا کرده که باعث نیاز مبرم انسان به سفرهای...

مواد کامپوزیت

مقدمه مواد کامپوزیتی درکابردهای پیشرفته امروزی اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده اند.مواد کامپوزیتی تقویت شده رشت های شامل الیاف با استحکام ومدول بالا می باشند که محیط بیرونی آنها توسط یک ماتریس احاطه شده است.این سمینار شامل معرفی مواد کامپوزیتی تقویت شده با الیاف...

تست های خستگی درمواد کامپوزیت پایه پلیمری

مقدمه ازدهه هشتاد میلادی کهش استحکام و واماندگی متوالی مواد دربرابر بارهای سیکلی به عنوان یکی ازساسی ترین مشکلات مواد مهندسی شناخته شده است بگونه ای که هنوز یک توصیف ضریب اطمینان ازخستگی مواد کامپوزیت حاصل نشده است.برای مثال مواد فلزی که بطور طبیعی ودرشرایط نرمال...

بررسی خسارت های ناشی از ضربه با سرعت پایین در پانل های ساندویچی و مکانیزم آن

مقدمه اعضای سازه ای ساخته شده ازدوپوسته سفت وقوی که بایک هسته سبک ازهم جدا شده اند به عنوان ورق های ساندویچی ساخته میشوند.سازه های ساندویچی درصنایع هوافضا،اتومبیل و دریانوردی کاربرد فزاینده ای دارند،زیراامتیازات نسبی درمقایسه بادیگر مواد ساختاری ازنظر سفتی بالادرمقابل...

تقویت سفتی پویای تیر کامپوزیت هوشمند با لایه پیزوالکتریک

مقدمه ازمواد پیزوالکتریک میتوان بعنوان سنسور یامحرک درسازه های استاتیک مانند ملخ هلیکوپتر،پره موشک،بال هواپیما ودرسازه های دینامیک مانند ساختارهای ارتعاشی و تولید صدا بهره برد.طراحی این سیستم ها نیازمند مدلسازی دقیق بافعل وانفعال الکترومکانیکی میان سازه وسنسور یامحرک...

بررسی و مقایسه نرم افزار های حل مسائل پلاسیتسیته

دراین سمینار هدف نهایی بررسی دقت تحلیل نرم افزارهای(Abaqus,Ansys,Nastran) برای مسائل یکسان پلاستیسیته می باشد.باتوجه به نیاز صنایع امروزه به اهمیت مسئله پلاستیسیته و تاثیری که برروی منطقه الاستیک دارد.وتحلیل هایی که توسط کامپیوتر وبدون عدم دخالت نیروی انسانی انجام...

موتور های پاششی مستقیم اشتغال جرقه ای

مقدمه 12 درصد ازجمعیت 6 میلیاردی مردم اتومبیل درسال 2000 داشتند وبه 15-5/7 درصد از جمعیت میلیاردی مردم درسال 2020 خواهد رسید که به ویژه این رشد متعلق به چین وهنداست.درآمریکا 10 دو تریلیون ماشین مسافرتی سالیانه سفر میکنند با 27% ازسهم انرژی مصرفی 32 درصد تولید مونوکسید...

اثر ضربه در تخریب لایه های کامپوزیتی

مقدمه امروزه استفاده ازمواد مرکب به خاطر استحکام بالا،سفتی بالا،وزن کم ودیگرخواص ویژه آنها درصنایع هوافضا،حمل ونقل،سازه ای و.... رواج فراوانی یافته است،چنانچه حداقل دوماه ساده درمقیاس ماکروسکوپی باهم مخلوط شوند بطوریکه بین مواد جزء وه مشترک متمایزی وجود داشته باشد...

بررسی روش های ساخت مواد FGM

مقدمه درسالهای اخیر بارشد روزافزون وشتابان صنایع مختلف وپیشرفته ترشدن دستگاه های صنعتی وتوسعه موتورهای پرقدرت صنایع هوافضا،توربین ها وراکتورها ودیگرماشین ها نیاز به موادی بامقاومت حرارتی بالا و مقاوم تر ازلحاظ مکانیکی احساس شده است.درسالهای قبل درصنایع هوافضا ازمواد...

رباتیک و سینماتیک و دینامیک رباتها

مقدمه نیاز فراوان به انجام عملی،خوکاروقابل کنتل درعین دقت عمل،درنیم قرن اخیر باعث پیشرفت در طراحی وساخت انواع متنوعی ازرباتها شده است.هدف ازطراحی رباتها انجام کار بخصوص ویاکنترل هدفمند یک فرآیند می باشد.طراحی یک ربات باتوجه به کاربردی که باید داشته باشد صورت میگیرد...

آشنایی ، آنالیز و طراحی اتصالات چسبی

مقدمه ساختارسازه ها معمولا ازبه هم پیوستن اعضاء جهت انتقال وتحمل نیروهای وارده حاصل میگردد.المان ها یا اعضای سازه ای شامل پوسته ها،سخت کننده ها،قاب ها وتیرهایی باشند که ازبه هم پوستن آنها،میتواند سازه های مختل ف مثل بال یابدنه هواپیما،موشک،خودرو،قایق و... شکل...

کمانش صفحه مستطیل شکل از جنس FGM

مقدمه: عضوهاي سازه اي و اجزاي ماشين بـر اسـاس سـه مشخـصه انتخـاب ميـشوند:اسـتحكام , سـفتي و پايداري.در برخي از سيستم هاي سازه اي پايداري بسيار مهم است. پديده ناپايداري سازه اي در وضعيت هـاي متعـددي تحـت تـنش فـشاري،حرارتي و يـا هـر دو رخميده .ورق هاي نازك اگرچه بارهاي...

تحلیل و مدل سازی صفحات ساندویچی

مقدمه سازه هاي ساخته شده از دو پوسته سفت و قوي كه با يك هسته سبك از هم جدا شدهاند، به عنـ وان سازههاي ساندويچي شناخته ميشوند. يك تير ساندويچي از دو بخش اصلي تشكيل شده اسـت. نخسـتهستهي مياني كه ضعيف و معمولاً حجيم است. ديگري پوستههاي واقع در دو طرف هسـته كـه قـوي...

بررسی تحلیل و آنالیز تنش حرارتی در FGM-Piezo

مقدمه در سالهاي اخیر توجه بیشتري در زمینه ترموالاستیسیته به رفتار کوپل ترموالکترومکانیکی در مواد هوشمند صورت گرفته است. برهمکنش بین میدان ترموالاستیک و ترموالکتریک در یک حلقه پیزو FGM تحت یک تغییر ناگهانی دما و تحریک الکتریکی معمولا در شاتل هاي فضایی و هواپیماهاي...

تاثیر میدان های الکتریکی،حرارتی و مکانیکی در تیرهای مرکب ترموپیزوالاستیک

در این پایان نامه سعي کرده ایم ، در فصل اول به صورت اختصار سازه هاي باهوش و تاثير حرارت بر آنها و همچنين خلاصه اي از مقالات معتبر، جدیدترین مطالب علمي و تحقيقات انجام شده در این زمينه را مورد مطالعه قرار دهم. در فصل دوم ، در قسمت اول تاریخچه مختصري از پيزوالكتریسيته...

تاریخچه و فواید و کاربرد پیزوالکتریسته و تعیین معادلات حاکم بر تیر پیزوالکتریسته به همراه تحلیل عددی آن

فهرست مطالب 1) فصل اول (مقدمه).....................................................1 تغييرات دمايي يكي از عوامل مؤثر و يا گاهي عامل اصلي در تخريب سازههاي مهندسي ميباشد. اعضاء جدار نازك كه بعنوان مثال در پوستة رآكتورها، سازههاي فضايي، توربينها و اجزاي ديگر مكانيسم...

پدیده کمانش حرارتی در تیر FGM

مقدمه کمانش ناشی از تغییرات دمایی یکی از عوامل اصلی در تخریب سازه های مهندسی می باشد، بنابراین بررسی کمانش ناشی از بارهای حرارتی در سازه ها اهمیت ویژه ای می یابد. کنترل کمانش تیرها با استفاده از مواد هوشمند اخیرا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در مراجع گوناگون در...

مدل سازی (با ANSYS) و تست خستگی و بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی هوشمند (حافظه دار) کامپوزیتی

مقدمه: اعضاي سازه هاي مختلف همچون هواپيماها، قطارها، ماشين ها، كشت يها ...به دلايل مختلف در معرض رخدادهايي هستند كه موجب ايجاد ترك و در نهايت تخريب عضوهاي آنها مي شود .حتي اگر دليل خاصي براي ايجاد ترك نباشد، به دلايل مختلف مثلاً خ طكشي هاي اندازه گذاري ممكن است در طول...

اصول طراحی گیج و ابزار دقیق

مقدمه اندازه گیری قطعات واشیا ومحصولات تولیدی امری است که بشرازتاریخ کهن تاکنون باآن سروکار داشته است.دسترسی به توانایی اندازه گیر دقیق اهمیت وحساسیت بالایی بری صنایع دارای تکنولوژی بالادارد.باامکان انجام اندازه گیری های دقیق سریع وهمزمان میتوان خانواده ای ازقطعات...

شبیه سازی و تحلیل خمشی استاتیکی تیر ساندویچی انحنادار با هسته انعطاف پذیر و ماده هدفمند

مقدمه مبدا وزمان مشخصی درباره استفاده ازمواد مرکب دردست نیست،امابه گوهی تاریخ درمصر باستان از"کاه گل" برای ساخت بناها استفاده میشده است.همچنین در8000سال قبل ازمیلاد،فلسطینی ها ازنی وحصیر درساخت آجر وازحرارت خورشید برای عمل آوردن آن استفاده میکردند.در5000سال قبل...

بررسی ساختارهای ساندویچی لانه زنبوری

مقدمه بررسی ها وتحقیقات برای دست یافتن به مواد جدیدتر باخواص مکانیکی بهتر،همواره انجام میگرفته وهنوزهم همگام با پیشرفت صنایع دنبال میگردد.دراین بررسی ها،اغلب این هدف دنبال میشود که به موادی بانسبت مناسب ازاستحکام کششی به چگالی،استحکام حرارتی بالاوخواص ویژه سطح خارجی...

مواد تابعی هوشمند

در این فایل به بررسی مواد FGM که با عملگرها و حسگر های پیزوالکتریک ترکیب شده و همچنین به مواد پیزوالکتریکی که دارای خواص FGM  می باشد نیز اشاره شده است. در فصل دوم ، به بررسی خصوصیات و رفتار ماکرومکانیکی مواد FGM ارائه شده است.در فصل سوم به معرفی برخی از مواد هوشمند...

بررسی انواع سیستم تعلیق فعال خودرو

1-1-تاریخچه سیستم تعلیق اکثرخودروها ازاجزاء غیرفعالی همانند فنر ومیراکننده تشیکیل شده است.اینگونه سیستم های غیرفعال عملا درشرایط مختلف جاده نمیتوانند رفتار مناسبی ازخود نشان بدهند وممکن است سرنشین درشرایط ناهنجار جاده ای احساس ناراحتی بنماید.بنابراین لزوم استفاده از...

بررس نظریه های مربوط به مکانیک تماس

مقدمه یکی ازاصلی ترین روش های انتقال نیروبین اجسام،تماس است.بطوریکه تنش های تماسی درمحدوده وسیعی ازمسائل مهندسی مانند تماس چرخ یک واگن باریل،بادامک های سوپاپ خودروها،دنده های درگیر چرخ دنده ها ویاتاقان های غلتشی کاربرد دارند.بنابراین نتایج تحلیل تنش های تماسی نقش مهمی...

مکانیزمهای خرابی در سازه های چند لایه کامپوزیتی و مواد مرکب

مقدمه از ديدگاه تاريخي مواد مركب از قرنها پيش مورد استفاده قرار ميگرفتنـد. اسـتفاده ازكاه در خشت و موي سگ در گچ نمونه اي از مواد مركـب سـاخته شـده در قـديم مـيباشد. در طول دهه اخير استفاده فزآيندهاي از مواد مركب در كـاربردهـاي صـنعتي بـه وجود آمده است. اگر چه دلايل...

پیزو سرامیکهای تابعی (FGP)

مقدمه پیزو سرامیک ها با وجود قابلیت هاي بسیار زیاد و کاربردهاي گسترده اي که دارند، مانند همۀ مواد هوشمند معایبی هم دارند مثلا کرنش (مربوط به حرکت عملگر) که بوسیلۀ یک پیزو الکتریک معمول ایجاد می شود، عموما خیلی کوچک است. (در حد چند میکرون) و باید با بکار بردن در یک...

کلیات و تاریخچه و فرآیند ساخت مواد هدفمند FGM

مقدمه: در دو دهه اخير پيشرفت هاي تكنولوژي در زمينه هاي مهندسي هوافضا و هسته اي ، ترمو الاستيته را به عنوان يك شاخه اصلي از مهندسي كاربردي آورده است . درجه حرارت هاي بالا در بسياري از سازه ها و قطعات ماشين ها نظير سازه هاي هوا – فضايي ، موتورهايي كه در هواپيماهاي پر...

تنشهای پسماند و عوامل ایجاد آن ، روشهای کاهش و رهاسازی تنشهای پسماند در قطعات جوشکاری شده

مقدمه: يكي از مهم ترين هدف هاي طراحان صنعتي استفاده بهينه از قطعات و اطلاع از قابليت اعتماد و كارآيي قطعات مي باشد تا بتوانند بهترين استفاده را از وضع موجود قطعات برده باشند. عوامل بسيار زيادي بر روي كيفيت قطعات مؤثر است. بدون شك يكي از مهمترين اين عوامل وجود تنش...

روشهای جدید حل مسائل پلاستیسیته (روشهای بدون مش، روشهای کران بالا)

1-1- مقدمه: يكي از مواردي كه در آن تغيير شكل پلاستيك، فاكتور مهمي در فرآيند محسوب  ميشود، مسائل شكل دهي فلزات م يباشد. دو روش حل عددي براي حل مسائل شكل دهي فلزات، شامل اجزا محدود(FEM) و كران بالا(UB) مي باشند .بدليل وابستگي روش اجزا محدود به مش در شرايطي كه تغيير شكل...

روش های خوشه بندی clustering سلسله مراتبی و خوشه بندی آریتمی قلبی

مقدمه : بيماري هاي قلبي هر ساله در جهان تعداد زيادي از انسان ها را از بـين مـي بـرد. آمـار مـرگ و ميـر بعلـتمشكلات قلبي بسيار بيشتر از هر سانحه و يا اتفاق طبيعي است. اين امر دليـل اصـلي توسـعه فعاليـت هـايعلمي و پژوهشي در دانش پزشكي در زمينه بيماري هاي قلبي و گسترش...

مکانیزم استوارت و تحلیل و کنترل آن

چكيده: اين تحقيق، ضمن مروري بر سينماتيك و ديناميك مكانيزم استوارت با محرك دوراني، كنترل اين مكانيزم را مورد مطالعه قرار داده است. روابط سينماتيكي با استفاده از معادلات قيد، بصورت جبري و ديفرانسيلي و معادلات ديناميكي با استفاده از روش لاگرانژ براي سيستمهاي مقيد،...

شکست و خستگی در چرخ دنده ها

مقدمه همانطوريكه ميدانيم مبناي كار دستگاه هاي مكانيكي بر حركت نهاده شده است در اين دستگاهها مكانيزم هاي متعددي براي توليد ، انتقال و تبديل حركت وجود دارد براي هر يك از موارد مذكور مكانيزم هاي ويژه اي وجود دارد كه با لحاظ كردن شرايط كاري، صرفه اقصادي و منبع انرژي موجود...

اتوفرتاژ AUTOFRETTAGE

مقدمه فولادهاي آلياژي كه در ساخت مخازن و سيلندرهاي تحت فشار بكار برده مي شوند بايد حتي المقدور از آلياژهايي انتخاب شوند كه داراي خاصيت استحكام بالا و چقرمگي بالا (مقاومت در مقابل شكست بالا) باشند. زيرا اين مخازن تحت بارهاي متناوب (مكانيكي و گاه حرارتي) قرار خواهند...

پانل های ساندویچی

فهرست مطالب چكيده ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙۱ فصل اول : ساختار پانل هاي ساندويچي ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙۲ ۱-۱)...

کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP)

  مقدمه الیاف کربن نسل جدیدي از الیاف پر استحکام است . این مواد ازپرولیز کنترل شده گونه هایی از الیاف مناسب تهیه می شود ، به صورتی که بعد ازپرولیز حداقل 09 درصد کربن باقی بماند . دردهه هاي اخیر ، الیاف کربن در موارد غیر نظامی بسیاري، همچون هواپیماهاي مسافربري و...

معرفی انواع خطوط لوله و روشهای موجود برای تحلیل تنش در سیستم خطوط لوله و تحلیل تنش به روش شرکت کلاگ

مقدمه از آنجاكه كه صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي در سراسر دنيا هر روز در حال گـسترش مـي باشـد وبدليل اينكه اين صنعت از مهمترين صنايع ايران است ، دانش مهندسان نيز در ايـن صـنعت بـزرگ ومخصوصا در قسمت تحليل تنش كه مهمترين قسمت در طراحي و ايمني اين صـنايع محـسوب مـيگردد ،...

Actuator های پیزوالکتریک

مقدمه: بيش از صد سال از كشف پديده پيزوالكتريك توسط برادران Curie در سال 1880 مي گذرد. امروزه صدها نوع از مواد فروالكتريك(Ferroelectric) در صنايع مختلف به عنوان مواد هوشمند استفاده ميگردد. استفاده از اين مواد زماني كاربرد خود را نشان داد كه نياز به دو خصوصيت صلبيت و...

عیب یابی موتور از طریق تحلیل ارتعاشات و شبکه عصبی

چکیده در حال حاضر پایش وضعیت به کمک تحلیل ارتعاشات نه تنها برای اجزای ساده ای مانند بیرینگها و چرخنده ها انجام میگیرد، در موتور ها و ماشین های ترکیبی نیز به منظور تعیین عیب یا پیش بینی عیوب در حال رخ دادن کاربرد فراوانی یافته است و در صنایع مختلف من جمله صنعت خودرو به...

عیب یابی ماشین آلات دوار به کمک شبکه ها عصبی

چکیده بحث عیب یابی ماشین آلات دوار یکی از موضوعات مهم و کاربردی در صنابع می باشد. تحلیل ارتعاشی قسمت های مختلف یک ماشین به عنوان ورودی یکی تز روش های غیر مخرب و قابل اجرا در حین کار ماشین ،روش مطمئن و ساده ای است که در بسیاری از موارد توصیه می شود. در این تحقیق پس از...

تحلیل تجربی رفتار ضربه ای نانوکامپوزیت های سه تایی پلی پروپیلن/پلاستیک ضایعاتی/نانو کربنات کلسیم

چکیده    تأثیر حضور همزمان پودر تایر فرسوده خودرو (WGRT) و نانوذرات کربنات کلسیم (3CaCO) و تغییرات درصد وزنی آنها بر روي خواص مکانیکی پلی پروپیلن (PP) بررسی گردید. به منظور پراکندگی بهتر نانوذرات کربنات کلسیم در ماتریس پلی پروپیلن، نانوذرات اولیه با یک تک لایه از اسید...

بررسی امکان تفکیک عیوب نابالانسی و ناهمراستایی در مجموعه دیسک و کوپلینگ به کمک تبدیل موجک 

چکیده  تجزیه و تحلیل ارتعاشات ماشینآلات دوار میتواند وضعیت عیوب بالقوه مانند نابالانسی ،ناهمراستایی، محور خم، ترك محور، لقی بیرینگ ، مالش روتور، لقی، غلغله و شلاق روغن و سایر عیوب را نشان دهد. تشخیص عیوب روتور در سالهاي اخیر داراي اهمیت شده است. مقالات بسیاري چاپ شده...

ارزیابی ربات های توانبخشی مچ پا بر اساس سازگاری سینماتیکی با بدن

چکیده: یکی از حوزه های مهم در توانبخشی، توانبخشی اندام پایین تنه برای ارزیابی قابلیت راه رفتن بیمار می باشد. از عواملی که بیمار قابلیت راه رفتن خود را از دست می دهد می توان به مشکلات در مچ پا اشاره کرد که با توانبخشی های فیزیکی، بخش عمده ای از قابلیت خود را باز می...

بررسی کاهش درگ به کمک تزریق حباب با استفاده از شبیه سازی گردابه های بزرگ

چكيده لازمه افزايش سرعت اجسام غوطه ور در آب، كاهش اصطكاك پوسته اي است. براي اين منظور روش هاي گوناگوني مانند تزريق پليمر و تزريق ميكرو حباب روي سطح جسم غوطه ور مورد استفاده قرار مي گيرد. روش ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد پديده شوپر كاويتاسيون  است. هنگامي كه سرعت...

آنالیز ارتعاشات یک روتور اورهنگ با وجود ترک مورب به روش تبدیل موجک

چكيده : با بررسي صنايع حساس از جمله صنعت نفت و گاز ، نيروگاهي و هوا فضا مي توان دريافت تجهيزات دوار و بهره برداري از آنها از جمله گلوگاه هاي اصلي بشمار مي آيند، طوري كه هزينه هاي سنگين جاني  و مالي در اثر تخريب اين تجهيزات و ضربه هاي اقتصادي شديد در نتيجه متوقف شدن...

آنالیز فرآیند کشش عمیق غیر دوار به روش شبیه سازی با المان محدود و بررسی عوامل شکست

چكيده در اين پژوهش سعي گرديده تا فرآيند كشش عميق قطعات چهار گوش مورد بحث و بررسي قرار گيرد، سپس به نتايج حاصل از شبيه سازي فرآيند توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS و به آزمايش قالب پرداخته شده است و در نهايت نتايج كار شبيه سازي و تست مقايسه شده و نتايج آن به همراه...

تحلیل عددی – تجربی صفحات ترکدار آلومینیومی تعمیر شده توسط وصله های کامپوزیت FML تحت بارهای ضربه ای

چکیده   یکی از عیوب رایج در بخشهاي مختلف بدنه و بال هواپیماها به وجود آمدن ترك در اثر بارهاي سازهاي و آیرودینامیکی است که دائماً در معرض آن میباشند. در پی بازدیدهاي دورهاي که از بخش- هاي مختلف هواپیما انجام میشود میتوان پی به وجود این عیوب برده و یا میزان رشد آنها را...

تحلیل عددی– تجربی رشد ترک خستگی ورق های ترک دار آلومینیومی در مود ترکیبی، تعمیر شده توسط وصله های کامپوزیت FML

چکیده  در این پژوهش به بررسی تجربی و عددي رشد ترك خستگی و تمدید عمر و تخمین آن در قطعات ترکدار آلومینیومی که با وصله ي کامپوزیتی FML ترمیم شده اند، پرداخته شده است. ترمیم، به صورت چسبی بوده تا از معایب اتصال مکانیکی مانند تمرکز تنش قابل توجه، مقاومت کم در برابر خستگی،...

مطالعه ی مواد پیزوالکتریک

چکیده: امروزه با پیشرفت علم متالورژی، موادی جدید به عرصهی صنعت معرفی شدهاند که نگاهی نوین به دنیای مواد را در پی دارند. مواد هوشمند عصری جدید و متفاوت را برای زندگی انسان به ارمغان آوردهاند. دورانی فراتر از دوران فولاد و آهن ،مواد پیزوالکتریک و آلیاژهای حافظهدار از...

عیب یابی ماشین آلات دوار توسط شبکه های فازی- عصبی

چکیده  عیبیابی ماشین آلات دوار، ارزیابی وضعیت ماشین، تشخیص علائم شروع و رشد عیب، شناسایی علت و قطعات آسیب دیده و پیشگویی میزان عمرکاري باقیماندة ماشین را ممکن میسازد. به همین دلیل از آسیب دیدگی شدید ماشین و هزینههاي بالاي تعمیرات جلوگیري می کند. استفاده از ارتعاشات...

خارج کردن مشخصات جرمی یک ماهواره در مدار

چکیده در این پژوهش‌، بر پایه روشن های حداقل مربعات بازگشتی و فیلتر کالمن تعمیم یافته‌، روشی برخط‌، برای شناسایی مولفه های تانسور ممان اینرسی یک ماهواره‌، ارائه و با یکدیگر مقایسه شده است‌. فرض براین است که عملگرهای ماهواره‌، سه چرخ عکس العملی عمود به یکدیگر می باشند....