انتخاب صفحه

طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (غیر قابل ویرایش) پی دی اف یا اسکن شده

چکیده: معماری پایدار در فرآیند انتقاد و بازنگری معماری قرن گذشته بطور کل و معماری دوران مدرنیته به شکل خاص پدید آمد.بشر در دوران مدرنیته در کنار دستاوردهای شگرف، شاهد تضادهای مهلک در عرصه های اجتماعی و محیطی بود.که بتدریج به دغدغه های اصلی بشر برای بازنگری مبانی و...