انتخاب صفحه
کارایی کدهای توربو وسیستم OFDM در تصحیح خطای کانال در سیستمWLAN

کارایی کدهای توربو وسیستم OFDM در تصحیح خطای کانال در سیستمWLAN

مقدمه قرن حاضر،پیشرفت های اساسی را درزمینه نیمه هادی ها تجربه کرده است.بسیاری از اکتشافات عظیم در فیزیک ازمطالعه برروی امواج درساختارهای پریوئد یک سرچ شمه میگیرد.شکاف باندهای الکترومغناطیسی (EBG)،دسته ای جدید از دی الکتریک های متناوب هستند که میتوان آنهارا جایگزین...
استفاده از کنترل مقاوم در کنترل ارتفاع

استفاده از کنترل مقاوم در کنترل ارتفاع

فهرست مطالب فصل اول:مقدمه مقدمه پهپاد(U.A.v) نوعی هواپیما اعم از بال ثابت یا بال چرخان میباشد که بدون سرنشین بوده ومیتوان آنرا ازدور توسط اپراتور ویادرون خود آن،بصورت ازپیش برنامه ریزی شده کنترل وهدایت کرد. کاربردهای گوناگونی برای پهپاد وجود دارد که اهم آنها...

پایداری و ارزیابی سیستم قدرت و بررسی امنیت دینامیکی سیستم توسط شبکه عصبی

مقدمه روند روبه رشد مصرف انرژی الکتریکی ونیاز به داشتن انرژی مطمئن ازطریق استفاده اقتصادی از منابع تولید،تغییراتی رادرشبکه بوجود آورده است.ازمهمترین این تغییرات،بهم پیوستگی شکبه های ناحیه ایبهم پیوستگی شبکه قدرت کشورها به یکدیگر،استفاده از خازن های سری در خطوط جهت...
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران شوک­های نفتی پیوندی گسسته ناپذیر با بخش­های مختلف اقتصادی دارند و بنابراین نقش مهمی را در بروز نوسانات تولید و تورم در این کشورها ایفا می­نماید. قیمت­های نفت در چند سال گذشته افزایش­های چشمگیری...

بررسی رفتار شاخص قیمت بازار سهام ایران-رهیافتی از اقتصاد فیزیک

فهرست مطالب فصل اول بازار سرمایه به بازار داد و ستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهم‌تری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. مهم‌ترین کارکرد بازار...