انتخاب صفحه
کارایی کدهای توربو وسیستم OFDM در تصحیح خطای کانال در سیستمWLAN

کارایی کدهای توربو وسیستم OFDM در تصحیح خطای کانال در سیستمWLAN

مقدمه قرن حاضر،پیشرفت های اساسی را درزمینه نیمه هادی ها تجربه کرده است.بسیاری از اکتشافات عظیم در فیزیک ازمطالعه برروی امواج درساختارهای پریوئد یک سرچ شمه میگیرد.شکاف باندهای الکترومغناطیسی (EBG)،دسته ای جدید از دی الکتریک های متناوب هستند که میتوان آنهارا جایگزین...
استفاده از کنترل مقاوم در کنترل ارتفاع

استفاده از کنترل مقاوم در کنترل ارتفاع

فهرست مطالب فصل اول:مقدمه مقدمه پهپاد(U.A.v) نوعی هواپیما اعم از بال ثابت یا بال چرخان میباشد که بدون سرنشین بوده ومیتوان آنرا ازدور توسط اپراتور ویادرون خود آن،بصورت ازپیش برنامه ریزی شده کنترل وهدایت کرد. کاربردهای گوناگونی برای پهپاد وجود دارد که اهم آنها...
کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با مبد ل ماتریسی

کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی با مبد ل ماتریسی

مقدمه انتقال وکنترل انرژی یکی ازمهمترین مراحل درمهندسی برق میباشد،درسال های اخیراین کار با به کارگیری نیمه هادی های قدرت والمان های ذخیره کننده انرژی مانند خازن وسلف انجام گرفته است،وبدین ترتیب چندین خانواده مبدلها همچون یکسوسازها واینورتر ها و چاپرها توسعه یافته...

پایداری و ارزیابی سیستم قدرت و بررسی امنیت دینامیکی سیستم توسط شبکه عصبی

مقدمه روند روبه رشد مصرف انرژی الکتریکی ونیاز به داشتن انرژی مطمئن ازطریق استفاده اقتصادی از منابع تولید،تغییراتی رادرشبکه بوجود آورده است.ازمهمترین این تغییرات،بهم پیوستگی شکبه های ناحیه ایبهم پیوستگی شبکه قدرت کشورها به یکدیگر،استفاده از خازن های سری در خطوط جهت...
رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن و اینترنت

رابطه بین احساس تنهایی و اعتیاد به تلفن و اینترنت

فهرست مطالب فصل اول: کلیات نوجوانی دوره ای مهم از زندگی فرد به شمار می آید، زیرا بسیاری از باورها و عادت های بهداشتی در این سال ها شکل می گیرند. ما به خوبی آگاهیم که تلاش برای ارتقای سلامت، باید بسیار زود و پیش از به وجود آمدن باورها و عادت های غیربهداشتی انجام...