انتخاب صفحه

شبیه سازی عملکرد پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای یک سیستم شامل دو منطقه در Matlab

در این شبیه سازی عملکرد پایدار ساز سیستم قدرت (PSS) در یک سیستم شامل دو منطقه در محیط سیمولینک متلب انجام می شود. سیستم مورد استفاده شامل دو منطقه متقارن که توسط دو خط 230 کیلو ولت و 900 مگا ولت آمپری است. نیروگاه های حرارتی دارای تنظیم کننده های سرعت هستند. بار ها...

شبیه سازی کنترل ولتاژ موتور القایی تکفاز به کمک اینورتر در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک موترو القائی تکفاز با سیم پیچ اصل و سیم پیچ کمکی شبیه سازی شده است. سیم پیچ اصلی موتور مستقیما به برق 110 ولت متصل شده و سیپ پیچ کمکی توسط یک اینورتر IGBT پل H که به یک یکسو ساز متصل است تغذیه می شود. مقدار اندازه و فاز مرجع بع سیم پیچ کمکی اعمال می...

شبیه سازی درایو تغذیه موتور القایی تکفاز به کمک کنترل برداری در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک موتور القائی تک فاز 1.4 اسب بخار 110 ولت و 60 هرتز شبیه سازی شده است که توسط یک اینورتر کنترل شده با جریان تعذیه می شود. حلقه کنترل سرعت از یک تنطیم کننده تناسبی – انتگرال – مشتق گیر استفاده می کند. شار موتور توسط جریان محور مستقیم کنترل...
شبیه سازی وارد مدار شدن دیزل ژنراتور با ایجاد اتصال کوتاه در شبکه در نرم افزارMATLAB

شبیه سازی وارد مدار شدن دیزل ژنراتور با ایجاد اتصال کوتاه در شبکه در نرم افزارMATLAB

در این شبیه سازی یک شبکه 25KV که بصورت مدار معادل R-L مدلسازی شده است به کمک یک ترانسفورماتور 6 مگاولت آمپر موتور القائی سه فاز را تغذیه می کند. پس از این که اتصال کوتاه سه فاز به زمین در محل خط واقع می شود دیژنکتور شبکه زا قطع می کند و دیزل ژنراتور جهت تغذیه موتور...

شبیه سازی نوسانات زیر سنکرون (SSR) بعد از خطا در یک جبران ساز سری سیستم قدرت در MATLAB

سیستمی که شبیه سازی شده است یک سیستم استاندارد IEEE است که مطالعه نوسانات زیر سنکرون (SSR) بهد از خطا در جبران ساز سری سیستم قدرت روی آن انجام شده است. شبیه سازی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب صورت گرفته است. این سیستم شامل یک ژنراتور 600 مگا ولت آمپری و 22 کیلو ولتی...

راه اندازی موتور DC به کمک استارتر مقاومتی سه مرحله ای در MATLAB

در این شبیه سازی راه اندازی یک موتور DC 5 اسب بخار و 240 ولت را به کمک یک راه انداز مقاومتی سه مرحله ای نشان می دهد. در بلوک راه انداز در ثانیه 2.8 مقاومت 3.66 اهم از مدار خارج می شود و در ثانیه 4.8 مقاومت 1.64 اهم نیز به کمک برکر از مدار خارج می شود و نهایتن در زمان...