بهینه سازی عددی محفظه احتراق حلقوی کوچک

چکیده محفظه احتراق حلقوی کوچک در موتور های  توربوجت نقش حساس و کلیدی تبدیل انرژی با سرعت و نرخ بسیار بالا را بر عهده دارند. به منظور انجام دادن این هدف‌، محفظه احتراق بایستی بسیاری از لازمه‌ های متضاد را ارضاء نماید. پیچیدگی الگوی جریان در داخل محفظه احتراق‌، تحلیل آن...