بررسي تاثير اشباع نانوسيلور بر ميزان نفوذپذيري گازي چوب راش و صنوبر تيمارشده با يخ‌خشك (Dry Ice)

بررسي تاثير اشباع نانوسيلور بر ميزان نفوذپذيري گازي چوب راش و صنوبر تيمارشده با يخ‌خشك (Dry Ice)

چکیده در پژوهش حاضر،میزان نفوذپذیری گازی دو گونه راش و صنوبر از طرح بهره بردای جنگل های امیرالمومنین رادار پشته ، بخش سیاهکل استان گیلان از قطعه 101 و 114 الف – سری 1 بخش رادار پشته حوزه آبخیز 24،اندازه گیری شد.نمونه هابه سه بخش تقسیم شد،بخش نخست به عنوان نمونه های...
بررسی تاثير نانو نقره بر خاصيت كندسوز كنندگی چوب های اشباع شده با بوراكس

بررسی تاثير نانو نقره بر خاصيت كندسوز كنندگی چوب های اشباع شده با بوراكس

چکیده مقاومت چوبها در برابر عوامل مخرب فیزیکی، از جمله آتش متفاومت استو به منظور افزایش دوام آنها لازم می باشد که اصلاحاتی را دراین ماده بوجود آوریم.دراین پژوهش تاثیر نانو نقره ،بوراکس و نانو + بوراکس بر روی کندسوزکنندگی گونه های راش ، صنوبر و نراد مورد بررسی خصوییات...
تأثير نانو نقره بر مقاومت های فيزيكی و مكانيكی تخته خرده چوب كارخانه ايران چوب

تأثير نانو نقره بر مقاومت های فيزيكی و مكانيكی تخته خرده چوب كارخانه ايران چوب

چکیده گرادیان حرارتی یکی از مهمترین مشکلاتی است که همواره در کارخانه های تخته های مرکب مشکل ایجاد می کند،چرا که چوب ماهیتا ماده ای است که ضریب هدایت حرارتی پایینی دارد.برخی پژوهشگران با افزایش میزان رطوبت ، و یا میزان رطوبت لایه  های مختلف تخته های مرکب بااین مشکل...
تثبيت نانو ذرات دی اكسيد تيتانيوم بر سطح چوب و بررسی تاثير آنها بر خواص حفاظتی چوب

تثبيت نانو ذرات دی اكسيد تيتانيوم بر سطح چوب و بررسی تاثير آنها بر خواص حفاظتی چوب

چکیده در این پایا ن نامه برای محافظت از ساختار چوب در برابر اشعه فرابنفش و رطوبت ،تثبیت نانو ذرات دی اکسید کربن تیتانیوم بر رروی سطح چوب انجام شده است.خواص فوتوکالیستی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم برای محافظت از ساختار چوب مورد استفاده قرار گرفته شده است.تولید نانو...
ساخت و بررسی خواص فيزيكی و مكانيكی نانو كامپوزيت چوب پلاستيک بر پايه PVC و پودر چوب

ساخت و بررسی خواص فيزيكی و مكانيكی نانو كامپوزيت چوب پلاستيک بر پايه PVC و پودر چوب

چکیده در این تحقیق ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت پلیمر  -نانو کلی _CLOISITE15A مورد ارزیابی قرار گرفت . برای ساخت نانو کامپوزیت از پلی وینیل کلراید ( خالص ، بازیافتی و مخلوط) به عنوان پلیمر زمینه واز کلوزئینت 15Aبه عنوان نانو ذرات استفاده گردید.سپس...
بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته سیمان ساخته شده از الیاف چوب و الیاف ساقه برنج

بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته سیمان ساخته شده از الیاف چوب و الیاف ساقه برنج

چکیده   در این بررسی از دونوع مـاده لیگنوسـلولزي الیـاف کـاه بـرنج والیـاف چـوب صـنعتی در سـه سـطح10و25و40 درصد نسبت به وزن سیمان  جهت ساخت صفحات چوب سیمان استفاده گردید.همچنین خاکستر پوسته برنج به نسبت 0و10و20درصد وزنی، جایگزین سیمان شد. کلرید کلسیم به مقدار 5%...