ارزيابي تأثير اشباع نانو سيلور بر تغيير مقاومت هاي مكانيكی ناشی از جرم‌ زدايی با يخ خشك در گونه های صنوبر و راش

چکیده جرم زدایی با یخ خشک (دی اکسید کربن منجمد در دمای منهای در 79 درجه سانتی گراد)به روش آیس بلاست یک از شیوه های نوین در جرم زدایی قطعات و سازه های مختلف صنعتی می باشدکه با توجه به ساییدگی سطحی ناشی از آن و گسیختگی میکروسکوپی احتمالی به دلیل درجه حرارت بسایر پایین و...
بررسي ارتباط ميان هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و صنعت در رشته صنايع چوب در ايران

بررسي ارتباط ميان هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و صنعت در رشته صنايع چوب در ايران

چکیده : هدف از این تحقیق بررسی چگونگی ارتباط موجود میان هنرستان در رشته صنایع چوب وصنعت چوب در ایران است.سوال های مطرح شده در این پژوهش عبارتند از: سوال 1 : ارتباط بین برنامه درسی رشته صنایع چوب و صنعت چوب در ایران چگونه است ؟ سوال 2 : ارتباط میان هنرجویان رشته صنایع...
بررسي امكان استفاده از ساقه كلزا در ساخت تخته خرده چوب

بررسي امكان استفاده از ساقه كلزا در ساخت تخته خرده چوب

چکیده در این مطالعه امکان استفاده از پسماند ساقه کلزا،در ساخت تخته خرده چوب بصورت خالص و مخلوط با خرده چوب صنعتی مورد مطالعه قرار گرفت.درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی به ترتیب در چهار سطح 75:25 ، 50 :50، 25:75، 0:100 مقدار چسب مصرفی (اوره فرمالدئید) در سه سطح...
بررسي تاثير اشباع نانوسيلور بر ميزان نفوذپذيري گازي چوب راش و صنوبر تيمارشده با يخ‌خشك (Dry Ice)

بررسي تاثير اشباع نانوسيلور بر ميزان نفوذپذيري گازي چوب راش و صنوبر تيمارشده با يخ‌خشك (Dry Ice)

چکیده در پژوهش حاضر،میزان نفوذپذیری گازی دو گونه راش و صنوبر از طرح بهره بردای جنگل های امیرالمومنین رادار پشته ، بخش سیاهکل استان گیلان از قطعه 101 و 114 الف – سری 1 بخش رادار پشته حوزه آبخیز 24،اندازه گیری شد.نمونه هابه سه بخش تقسیم شد،بخش نخست به عنوان نمونه های...
بررسی تاثير نانو نقره بر خاصيت كندسوز كنندگی چوب های اشباع شده با بوراكس

بررسی تاثير نانو نقره بر خاصيت كندسوز كنندگی چوب های اشباع شده با بوراكس

چکیده مقاومت چوبها در برابر عوامل مخرب فیزیکی، از جمله آتش متفاومت استو به منظور افزایش دوام آنها لازم می باشد که اصلاحاتی را دراین ماده بوجود آوریم.دراین پژوهش تاثیر نانو نقره ،بوراکس و نانو + بوراکس بر روی کندسوزکنندگی گونه های راش ، صنوبر و نراد مورد بررسی خصوییات...
تأثير نانو نقره بر مقاومت های فيزيكی و مكانيكی تخته خرده چوب كارخانه ايران چوب

تأثير نانو نقره بر مقاومت های فيزيكی و مكانيكی تخته خرده چوب كارخانه ايران چوب

چکیده گرادیان حرارتی یکی از مهمترین مشکلاتی است که همواره در کارخانه های تخته های مرکب مشکل ایجاد می کند،چرا که چوب ماهیتا ماده ای است که ضریب هدایت حرارتی پایینی دارد.برخی پژوهشگران با افزایش میزان رطوبت ، و یا میزان رطوبت لایه  های مختلف تخته های مرکب بااین مشکل...