ارزیابی تأثیر اشباع نانو سیلور بر تغییر مقاومت های مکانیکی ناشی از جرم‌ زدایی با یخ خشک در گونه های صنوبر و راش

چکیده جرم زدایی با یخ خشک (دی اکسید کربن منجمد در دمای منهای در 79 درجه سانتی گراد)به روش آیس بلاست یک از شیوه های نوین در جرم زدایی قطعات و سازه های مختلف صنعتی می باشدکه با توجه به ساییدگی سطحی ناشی از آن و گسیختگی میکروسکوپی احتمالی به دلیل درجه حرارت بسایر پایین و...
بررسی ارتباط میان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و صنعت در رشته صنایع چوب در ایران

بررسی ارتباط میان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و صنعت در رشته صنایع چوب در ایران

چکیده : هدف از این تحقیق بررسی چگونگی ارتباط موجود میان هنرستان در رشته صنایع چوب وصنعت چوب در ایران است.سوال های مطرح شده در این پژوهش عبارتند از: سوال 1 : ارتباط بین برنامه درسی رشته صنایع چوب و صنعت چوب در ایران چگونه است ؟ سوال 2 : ارتباط میان هنرجویان رشته صنایع...
بررسی امکان استفاده از ساقه کلزا در ساخت تخته خرده چوب

بررسی امکان استفاده از ساقه کلزا در ساخت تخته خرده چوب

چکیده در این مطالعه امکان استفاده از پسماند ساقه کلزا،در ساخت تخته خرده چوب بصورت خالص و مخلوط با خرده چوب صنعتی مورد مطالعه قرار گرفت.درصد اختلاط ساقه کلزا با خرده چوب صنعتی به ترتیب در چهار سطح 75:25 ، 50 :50، 25:75، 0:100 مقدار چسب مصرفی (اوره فرمالدئید) در سه سطح...
بررسی تاثیر اشباع نانوسیلور بر میزان نفوذپذیری گازی چوب راش و صنوبر تیمارشده با یخ‌خشک (Dry Ice)

بررسی تاثیر اشباع نانوسیلور بر میزان نفوذپذیری گازی چوب راش و صنوبر تیمارشده با یخ‌خشک (Dry Ice)

چکیده در پژوهش حاضر،میزان نفوذپذیری گازی دو گونه راش و صنوبر از طرح بهره بردای جنگل های امیرالمومنین رادار پشته ، بخش سیاهکل استان گیلان از قطعه 101 و 114 الف – سری 1 بخش رادار پشته حوزه آبخیز 24،اندازه گیری شد.نمونه هابه سه بخش تقسیم شد،بخش نخست به عنوان نمونه های...
بررسی تاثیر نانو نقره بر خاصیت کندسوز کنندگی چوب های اشباع شده با بوراکس

بررسی تاثیر نانو نقره بر خاصیت کندسوز کنندگی چوب های اشباع شده با بوراکس

چکیده مقاومت چوبها در برابر عوامل مخرب فیزیکی، از جمله آتش متفاومت استو به منظور افزایش دوام آنها لازم می باشد که اصلاحاتی را دراین ماده بوجود آوریم.دراین پژوهش تاثیر نانو نقره ،بوراکس و نانو + بوراکس بر روی کندسوزکنندگی گونه های راش ، صنوبر و نراد مورد بررسی خصوییات...
تأثیر نانو نقره بر مقاومت های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب کارخانه ایران چوب

تأثیر نانو نقره بر مقاومت های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب کارخانه ایران چوب

چکیده گرادیان حرارتی یکی از مهمترین مشکلاتی است که همواره در کارخانه های تخته های مرکب مشکل ایجاد می کند،چرا که چوب ماهیتا ماده ای است که ضریب هدایت حرارتی پایینی دارد.برخی پژوهشگران با افزایش میزان رطوبت ، و یا میزان رطوبت لایه  های مختلف تخته های مرکب بااین مشکل...