طراحی و تحلیل سیستم قوای محرکه هیبرید هیدرولیکی کامیون های شهری

طراحی و تحلیل سیستم قوای محرکه هیبرید هیدرولیکی کامیون های شهری

چکیده هدف از انجام این تحقیق طراحی سیستم قوای محرکه هیبرید هیدرولیک برای کامیون شهری به منظور بازیابی و ذخیره انرژی جنبشی و استفاده مجدد آن در تامین توان رانشی خودرو می باشد .در مرحله اول  مطالعه امکان سنجی فنی استفاده از سیستم قوای محرکه هیبرید هیدرولیک به منظور کاهش...

تاثير كنترل كيفي در صنعت خودرو

مقدمه نهضت كيفيت خودرو فقط يك كالا يا محصول صنعتي نيست . بلكه به تنهايي يك فرهنگ است .شمول آن بر حوزه هاي متنوع و گسترده علوم و فنون ، تجارب و مهارتهاي انساني ، شيوههاي گوناگون مديريت وانجام كارها، تاثير آن بر شئون مختلف زندگي اجتماعي و آرايش شهرها و از همه مهمتر حضور...
شبيه سازی سيستم كنترل پايداری الكترونيكی دارای کنترلر فازی بر روی خودرو سواری تولید داخل

شبيه سازی سيستم كنترل پايداری الكترونيكی دارای کنترلر فازی بر روی خودرو سواری تولید داخل

چکیده سیستم کنترل پایداری الکترونیکی یکی از مهمترین سیستم های ایمنی فعال در خودروها است به همین خاطر تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است.بیشتر مدل های رایج سیستم کنترلپایداری از طریق تخمین وضعیت های دینامیکی خوردرو بر پایه مدل دینامیکی ساده شده ای نظیرمدل دوچرخه...

مطالعه نقش افزودن هیدروژن به گاز طبیعی بر پارامترهای عملکردی موتور احتراق داخلی

چکیده  پایان نامه حاضر یک مطالعه همه جانبه و کلی  درباره کاربرد مخلوط هاي گاز طبیعی و هیـدروژن  در موتورهاي احتراق داخلی می باشد. در این پروژه سعی شده که با بیان تاریخچه تحقیقـات صـورتگرفته در این زمینه و با ارزیابی جامع سوخت هاي هیدروژن و گاز طبیعی بصورت جداگانه و...

عیب یابی موتور احتراق داخلی با استفاده از سیگنال های ارتعاشی موتور

چکیده : در حال حاضر پایش وضعیت به کمک تحلیل ارتعاشات نه تنها براي اجزاي سادهاي مانند یاتاقان ها وچرخ دنده ها انجام میگیرد، در موتورها و ماشین هاي ترکیبی نیز به منظور تشخیص عیب یا پیش بینی عیوب در حال رخ دادن کاربرد فراوانی یافته و در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو به...