طراحی و تحلیل سیستم قوای محرکه هیبرید هیدرولیکی کامیون های شهری

طراحی و تحلیل سیستم قوای محرکه هیبرید هیدرولیکی کامیون های شهری

چکیده هدف از انجام این تحقیق طراحی سیستم قوای محرکه هیبرید هیدرولیک برای کامیون شهری به منظور بازیابی و ذخیره انرژی جنبشی و استفاده مجدد آن در تامین توان رانشی خودرو می باشد .در مرحله اول  مطالعه امکان سنجی فنی استفاده از سیستم قوای محرکه هیبرید هیدرولیک به منظور کاهش...

تاثیر کنترل کیفی در صنعت خودرو

مقدمه نهضت کیفیت خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست . بلکه به تنهایی یک فرهنگ است .شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون ، تجارب و مهارتهای انسانی ، شیوههای گوناگون مدیریت وانجام کارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهمتر حضور...
شبیه سازی سیستم کنترل پایداری الکترونیکی دارای کنترلر فازی بر روی خودرو سواری تولید داخل

شبیه سازی سیستم کنترل پایداری الکترونیکی دارای کنترلر فازی بر روی خودرو سواری تولید داخل

چکیده سیستم کنترل پایداری الکترونیکی یکی از مهمترین سیستم های ایمنی فعال در خودروها است به همین خاطر تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است.بیشتر مدل های رایج سیستم کنترلپایداری از طریق تخمین وضعیت های دینامیکی خوردرو بر پایه مدل دینامیکی ساده شده ای نظیرمدل دوچرخه...

مطالعه نقش افزودن هیدروژن به گاز طبیعی بر پارامترهای عملکردی موتور احتراق داخلی

چکیده  پایان نامه حاضر یک مطالعه همه جانبه و کلی  درباره کاربرد مخلوط های گاز طبیعی و هیـدروژن  در موتورهای احتراق داخلی می باشد. در این پروژه سعی شده که با بیان تاریخچه تحقیقـات صـورتگرفته در این زمینه و با ارزیابی جامع سوخت های هیدروژن و گاز طبیعی بصورت جداگانه و...

عیب یابی موتور احتراق داخلی با استفاده از سیگنال های ارتعاشی موتور

چکیده : در حال حاضر پایش وضعیت به کمک تحلیل ارتعاشات نه تنها برای اجزای سادهای مانند یاتاقان ها وچرخ دنده ها انجام میگیرد، در موتورها و ماشین های ترکیبی نیز به منظور تشخیص عیب یا پیش بینی عیوب در حال رخ دادن کاربرد فراوانی یافته و در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو به...