مطالعه رفتار شکست ساختارهای نورد شده لایه ای و FGM با مورفولوژی تقسیم کننده ترک برپایه کامپوزیت های A16061-Sic

چکیده کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم از جمله مواد سازهای هستند که دارای استحکام، سفتی و مقاومت به سایش بیشتر و چقرمگی شکست کمتری در مقایسه با فلز زمینه می باشند. محدودیت در مقدار انرژی جذب شده قبل از شکست مانعی در برابر گسترش کاربرد این...

بررسي اثر فيلم هاي اكسيدي بر خواص مكانيكي آلياژ Al-A356.2 و شبيه سازي حبس فيلم اكسيدي در حين پر شدن محفظه قالب

چکیده در پژوهش حاضر، اثر فیلم های اکسیدی قدیمی و جدید بر خواص مکانیکی و قابلیت اعتماد قطعات تهیه شده از آلیاژ A1-A356.2 بررسی شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که حضور عیوب اکسیدی در ریزساختار، خواص مکانیکی آلیاژ را کاهش و پراکندگی استحکام کششی و درصد ازدیاد طول...

توليد كامپوزيت زمينه فلزي Al-TiO2 توسط فرايند اغتشاشي اصطكاكي

چکیده در این تحقیق از فرآیند اغتشاشی اصطکاکی با افزودن ذرات وTiO به سطح آلیاژ آلومینیم دسته ۱۱۰۰ برای تولید لایه کامپوزیت سطحی Al-TiO2 استفاده شد. تغییر در سرعت چرخشی و خطی ابزار و نیز تغییر در تعداد پاس ها و تاثیر آنها بر ریزساختار و خواص مکانیکی با افزودن ذرات تقویت...

بازيابي رنيم از الكتروليت حاصل از حل سازي اكسيدي – الكتريكي كنسانتره موليبدنيت سرچشمه

چکیده در این تحقیق استخراج مولیبدن و رنیم از محلول قلیایی حاصل از حل سازی اکسیدی – الکتریکی کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه، به روش استخراج حلالی، توسط حلال های آلی اورگانوفسفروس تحت شرایط متفاوت مورد پژوهش قرار گرفت. متغیر های مورد بررسی غلظت حلال آلی، نسبت فاز آلی به آبی...
خزش و پارامترهاي موثر بر آن و خزش در مس و آلياژهاي آن و بررسی آلیاژ های مقاوم به خزش مس

خزش و پارامترهاي موثر بر آن و خزش در مس و آلياژهاي آن و بررسی آلیاژ های مقاوم به خزش مس

مقدمه مس يكي از مهمترين مواد مهندسي است كه هم بصورت خالص و هم در شرايط آلياژي كاربردهاي فراواني دارد. در حالت خالص، اين فلز تركيب فوق العاده اي از خواص مختلف را دارا است كه آن را به صورت ماده اي اساسي و پركاربرد در صنايع الكتريكي مطرح كرده است. از جمله اين خواص مي...
بررسی روش متالورژی پودر و کاربرد این روش در ساخت مواد و قطعات چدنی

بررسی روش متالورژی پودر و کاربرد این روش در ساخت مواد و قطعات چدنی

مقدمه : چدنها آلياژهايي از آهن – كربن – سليسيوم است كه همواره محتوي عناصري در حد جزئي %0.1 و عناصر آلياژي %0.1 بوده و به صورت حالت ريختگي يا پس از عمليات حرارتي كاربرد دارد و مجموعه متنوعي از قيمت پائين تمام شده توام با قابليت ريختگري ، استحكام ، قابليت...