طبقه بندي مدل هاي رشد سطح دوبعدي با استفاده از تحول شرام – لونر

فهرست مطالب فصل اول:مقدمه مطالعه سطوح کاتورهای به بسیاری از عرصه های فیزیک (تجربی و نظریه) از مدل غشاءهای زیستی تا نظریه ریسمان سرایت کرده است. توصیف رشد کریستال، لبههای ترک ها در علم مواد و امواج تپهای تلاطم نمونه های کوچکی از کاربردهای سطوح کاتورهای میباشند. اگرچه...

بررسی کج فهمیها و مشکلات یادگیری مفهوم میدان و طراحی یک طرح درس برای آموزش مفهوم میدان الکتریکی در کلاس سوم دبیرستان

چکیده: بر اساس نظریهی برساختگرایی دانشآموزان با ورود به هر مرحله یا موقعیت جدید آموزشی بر اساس تجارب و دانش قبلیشان دارای مجموعهای از تصورات هستند. آن دسته از تصورات که با اصول علمی پذیرفته شده متفاوت بوده یا در تناقض باشد و فراگیران بوسیلهی آنها قادر به توضیح درست...
تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي

تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي

فهرست مطالب فصل اول در سرتاسر جهان، کشور هایی که از امتیاز همجواری با آب های آزاد و دریاچه های بزرگ برخوردار بوده و فعالیت های ساحلی و دریایی عمده ای را پیش رو دارند در قالب برنامه های منظم به شناخت  امواج و سایر پدیده های دریایی خود می پردازند. امواج از مهم ترین...
بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

فهرست مطالب  فصل اول کلیات طرح نانو تكنولوژي، دست‌يابي به فناوري كاربرد ذراتي با ابعاد نانومتر است كه به نانوذرات موسومند. دليل انتخاب اين مقياس براي كار بر روي مواد، خواص خارق‌العاده‌اي است كه در ذراتي با اين اندازه ظاهر مي‌شوند و امروزه به شدت مورد توجه دانشمندان...