روش اسپلاین غیرچندجمله ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات فصل حاضر به ارائه تعاریف و مفاهیمی می‌پردازد که در سراسر تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند. ابتدا تعاریفی از آنالیز عددی[1] و درونیابی[2] ارائه می‌شود. سپس تعاریفی از معادلات دیفرانسیل[3] که به جهت تجزیه و تحلیل مسائل حساب تغییرات[4]...

جواب های چندگانه برای مسأله q,p-لاپلاسین با نمای بحرانی

فهرست مطالب فصل اول: تعاریف، مفاهیم و قضایای مقدماتی در این فصل مفاهیم پایه مورد نیاز را بیان نموده و در ادامه مروری گذرا بر فضاهای باناخ، هیلبرت، ، سوبولف و قضایای مرتبط به آن ها خواهیم داشت. شایان ذکر است که تمامی مطالب این فصل از کتب و مقالات معتبر گردآوری شده...

بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

فهرست مطالب فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه فازی در زندگی روزمره، وقایع و حوادث را توسط گزاره‌هایی مانند “امروز باران می‌بارد” بيان مي‌كنيم و از اين گزاره‌ها در معادلات منطقي اگر- آنگاه استفاده و تصميم‌گيری می‌كنيم. در منطق صريح و قطعی ارزش هر گزاره...

تشخيص‌پذيري و k- تشخيص‌پذيري بعضي از گروههاي متناهي با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سيلو زيرگروههاي يك گروه با مركز بديهي

فهرست مطالب فصل اول   تعاريف و قضيه‌هاي مقدماتي  1-1 مقدمه اين فصل را به بيان تعاريف اوليه كه در سرتاسر رساله به كار خواهيم برد و همچنين بيان قضاياي معروفي كه از آنها استفاده خواهيم كرد، اختصاص مي‌دهيم. قضايايي كه بدون اثبات آورده شده‌اند، در مقابل هر يك از آنها مرجعي...