گراف های وابسته به ساختارهای جبری

چکیده در دهه ی گذشته استفاده از ابزارها و تکنیکهای نظریه ی گرافها برای مطالعه ی ساختارهای جبری، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این راستا ما در این پایان نامه ابتدا گرافهای حاصل از اشتراک زیرمدول های ناتهی یک مدول، عدد خوشهای آنها و عدد رنگیشان را مورد مطالعه قرار...

بررسی نقش وتاثیر بازنمایی ها در یاددهی-یادگیری اعدادگویا در دانش آموزان مقطع راهنمایی

چکیده: تحقیق حاضر، با هدف بررسی تاثیر بازنمایی ها در یاددهی-یادگیری اعداد گویا در دانش آموزان و اثرات آن روی درک دانش آموزان از اعداد گویا، و عملکرد شان در حل مسائل شامل کسر اجرا گردید. نتایج تحقیقات درباره مفهوم کسر و اعداد گویا در داخل و خارج کشور نشان می دهد که...

گروه متناهی از زیر گروه فازی تعداد

فهرست مطالب فصل اول گروه ها مفهوم گروه نخستین بار در اوایل سده ی 19 معرفی شد، ولی ریشه های آن را می توان در دوران بسیار گذشته جستجو کرد. در این فصل به مروری بر نظریه ی گروه های متناهی می پردازیم . در بخش اول مروری بر نظریه ی گروه های مقدماتی می پردازیم . در بخش دوم به...

بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

فهرست مطالب فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه فازی در زندگی روزمره، وقایع و حوادث را توسط گزاره‌هایی مانند “امروز باران می‌بارد” بیان می‌کنیم و از این گزاره‌ها در معادلات منطقی اگر- آنگاه استفاده و تصمیم‌گیری می‌کنیم. در منطق صریح و قطعی ارزش هر گزاره...

برآوردیابی پارامترهای یک مدل خطی برای داده های سانسورشده

 فهرست مطالب فصل اول:تعاریف و مقدمات اولیه در این فصل تعاریف و مقدمات اولیه برای مدل­های خطی، مدل­های خطی با خطای اندازه­گیری، برآوردگرهای استوار به­ویژه برآورد M، آنالیز بقا، برآوردگر کاپلان مایر، داده­های سانسورشده و انواع سانسور ارائه می­شود. 1-1- مدل خطی یکی از...