بازيابي رنيم از الكتروليت حاصل از حل سازي اكسيدي – الكتريكي كنسانتره موليبدنيت سرچشمه

چکیده در این تحقیق استخراج مولیبدن و رنیم از محلول قلیایی حاصل از حل سازی اکسیدی – الکتریکی کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه، به روش استخراج حلالی، توسط حلال های آلی اورگانوفسفروس تحت شرایط متفاوت مورد پژوهش قرار گرفت. متغیر های مورد بررسی غلظت حلال آلی، نسبت فاز آلی به آبی...

بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر آبکاری الکتریکی فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی نانوساختاری

فهرست مطالب برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید  فصل اول یکی از روش­های تولید پوشش­های نانوساختاری، روش آبکاری الکتریکی است که ذرات در اثر اعمال جریان الکتریکی در پوشش قرار می­گیرند[1]. فرآیند آبکاری الکتریکی روشی است که در آن نمونه­ی...
تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم (WMA) كف قيري

تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم (WMA) كف قيري

مقدمه: مسئله حمل و نقل و احداث راه ها و بزرگراه ها با توجه به توسعه اقتصادي كشور، بسيار حايز اهميت بوده كهنيازمند صرف ميلياردها ريال هزينه براي دستيابي به اين مهم، جهت حصول سطحي ايمن و هموار مي باشـد. از آن جا كه اكثر روسازي هاي آسفالتي در معرض عوامل جـوي مخـصوصاً...