بازیابی رنیم از الکترولیت حاصل از حل سازی اکسیدی – الکتریکی کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه

چکیده در این تحقیق استخراج مولیبدن و رنیم از محلول قلیایی حاصل از حل سازی اکسیدی – الکتریکی کنسانتره مولیبدنیت سرچشمه، به روش استخراج حلالی، توسط حلال های آلی اورگانوفسفروس تحت شرایط متفاوت مورد پژوهش قرار گرفت. متغیر های مورد بررسی غلظت حلال آلی، نسبت فاز آلی به آبی...

بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر آبکاری الکتریکی فلزات مغناطیسی و غیر مغناطیسی نانوساختاری

فهرست مطالب برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید  فصل اول یکی از روش­های تولید پوشش­های نانوساختاری، روش آبکاری الکتریکی است که ذرات در اثر اعمال جریان الکتریکی در پوشش قرار می­گیرند[1]. فرآیند آبکاری الکتریکی روشی است که در آن نمونه­ی...
تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) کف قیری

تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) کف قیری

مقدمه: مسئله حمل و نقل و احداث راه ها و بزرگراه ها با توجه به توسعه اقتصادی کشور، بسیار حایز اهمیت بوده کهنیازمند صرف میلیاردها ریال هزینه برای دستیابی به این مهم، جهت حصول سطحی ایمن و هموار می باشـد. از آن جا که اکثر روسازی های آسفالتی در معرض عوامل جـوی مخـصوصاً...