انتخاب صفحه

دسته بندی مناظر با استفاده از ویژگی های رنگ و بافت

چکیده فارسی: دستهبندی مناظر و تصاویر یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در حوزه بینایی ماشین است که در مواردی چون سیستم های هدایت روبات، بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا، سازماندهی معنایی پایگاه داده – های تصاویر دیجیتال، تخمین عمق مناظر و سرویسهای تجاری چندرسانهای...

یادگیری برخط نیمه نظارتی و کاربرد آن در طبقه بندی تصاویر

فهرست مطالب فصل اول:پیکربندی یک طبقه بند تصویر به طور غیر رسمی، طبقه بندی مجموعه ای از تصاویر به معنی اختصاصی هر تصویر به یکی از دستههای از پیش تعیین شده است. هرگاه با حجم نسبتا بالایی از تصاویر سر و کار داریم، استفاده از روش های طبقه بندی تصاویر امری اجتناب ناپذیر...