انتخاب صفحه

طراحی تولید کننده ترافیک واقعی و دارای ناهنجاری

چکیده ایجاد یک تولید کننده ترافیک که بتواند ترافیکی با ویژگیهای واقعی اینترنت تولید کند، یکی از نیازهای بسیاری از مطالعات شبکه همانند تعیین ظرفیت شبکههای آینده، مهندسی ترافیک، درک کارایی خدمات اینترنت و تشخیص ناهنجاری است. یک تولید کننده ترافیک کاربردی بایستی بتواند...

مدیریت بر خط انرژی برای سیستم های نهفته ی بی درنگ تحمل پذیر اشکال

چکیده قابلیت اطمینان بالا ، انرژی مصرفی کم و بی درنگی اهداف سه گانه کلیدی در طراحی بخش مهمی از سیستم های نهفته ی بی درنگ و تحمل پذیر اشکال هستند. در سیستم های بحرانی – ایمن پاسخ نادرست می تواند موجب فاجعه برای محیط و از دست رفتن جان انسان ها شود . همچنین در سیستم های...

دسته بندی مناظر با استفاده از ویژگی های رنگ و بافت

چکیده فارسی: دستهبندی مناظر و تصاویر یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در حوزه بینایی ماشین است که در مواردی چون سیستم های هدایت روبات، بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا، سازماندهی معنایی پایگاه داده – های تصاویر دیجیتال، تخمین عمق مناظر و سرویسهای تجاری چندرسانهای...

یادگیری برخط نیمه نظارتی و کاربرد آن در طبقه بندی تصاویر

فهرست مطالب فصل اول:پیکربندی یک طبقه بند تصویر به طور غیر رسمی، طبقه بندی مجموعه ای از تصاویر به معنی اختصاصی هر تصویر به یکی از دستههای از پیش تعیین شده است. هرگاه با حجم نسبتا بالایی از تصاویر سر و کار داریم، استفاده از روش های طبقه بندی تصاویر امری اجتناب ناپذیر...
طراحی و پیاده¬سازی رفع کننده¬ی تناقض در یک سیستم تصمیم¬همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه

طراحی و پیاده¬سازی رفع کننده¬ی تناقض در یک سیستم تصمیم¬همیار هوشمندمبتنی بر تنوع نقطه

فهرست مطالب فصل اول. مقدمه مسائل بسیاری وجود دارند که محدود به یک راه¬حل منحصر به فرد نمی¬باشند. علاوه براین، برخی از مسائل ممکن است تعداد نامحدودی مسیرهای پاسخ مشابه، داشته باشند. یک ناسازگاری هنگامی روی می¬دهد که تصمیم¬های گوناگونی، متناظر با مسیرهای پاسخ متمایز،...
شناسایی نفوذگران با کمک مفهوم شبکه اجتماعی

شناسایی نفوذگران با کمک مفهوم شبکه اجتماعی

فهرست مطالب فصل اول  کلیات استفاده روزافزون افراد، سازمان ها، ارگان های دولتی و حتی زیرساخت های حیاتی مانند نیروگاه ها، از شبکه های کامپیوتری و اینترنت ، سبب شده تا بسیاری از تعاملات فردی و مالی وابسته به شبکه های کامپیوتری باشد. از سویی دیگر، این مسئله شبکه های...