انتخاب صفحه

مطالعه سنتز و خواص نانوگویچه‌های حساس به دما با پوسته آبدوست

فهرست مطالب فصل اول: در دو دهه گذشته، برخی از روش‌های پلیمریزاسیون که تطبیق‌پذیری روش رادیکال آزاد را با کنترل پلیمریزاسیون آنیونی ترکیب کرده‌اند، ابداع شده‌اند. این روش‌ها به‌عنوان پلیمریزاسیون رادیکال آزاد کنترل‌شده/”زنده”[1] شناخته شده‌اند و بر دو اصل...
بررسی و تحلیل کامپوزیتهای پلیمری بر پایه ضایعات پلی پپتدی

بررسی و تحلیل کامپوزیتهای پلیمری بر پایه ضایعات پلی پپتدی

مقدمه امروزه استفاده از ضایعات طبیعی به جای پلیمر های مصنوعی تبدیل به یکی از موضوعات جدی تحقیقات علمی شده است. عوامل مختلفی نظیر گرمایش زمین، رشد جمعیت و به تبع آن افزایش تولید محصولات بر پایه پلیمرهای مصنوعی و نگرانی های در مورد کاهش تدریجی منابع نفتی باعث افزایش...
تقسیم بندی ، سخت سازی ، کاربرد صنعتی رزین اپوکسی

تقسیم بندی ، سخت سازی ، کاربرد صنعتی رزین اپوکسی

پیشگفتار عبارت اپوکسی پیشوندی است که به یک پل اکسیژنی که اتم اکسیژن از دو طرف به دو گروه دیگر متصل باشد اطلاق می گردد.اگر اتم اکسیژن به دو اتم کربن متصل شود و اتم های کربن نیز با یک پیوند به هم متصل شوند و تشکیل یک حلقه ی سه تایی را بدهند به این گروه عامل اپوکسید...
معرفی رزینهای پلی استر غیر اشباع و  بررسی پخت حرارتی رزینهای پلی استر غیر اشباع

معرفی رزینهای پلی استر غیر اشباع و بررسی پخت حرارتی رزینهای پلی استر غیر اشباع

چکیده: رزینهای پلی استر غیر اشباع یکی از پرمصرفترین رزینهای مورد استفاده در صنعت کامپوزیت می -باشند. با توجه به استفاده روز افزون از رزینهای پلیاستر غیر اشباع در صنعت کامپوزیت، جهت تولید کامپوزیتهایکار آمد پخت بهینه رزین از اهمیت خاصی برخوردار میباشد چندین فاکتور...
مروری بر مطالعات انجام شده درباره اصلاح خواص ترموپلاستیک الاستومر

مروری بر مطالعات انجام شده درباره اصلاح خواص ترموپلاستیک الاستومر

مقدمه به طور کلی، تعداد زیادی آلیاژهای پلاستیک-لاستیک ممکن هستند. این مطلب ناشی از این است که تعداد زیادی از پلاستیک ها و لاستیک های تجاری موجود می توانند با دامنه وسیعی از نسبت ها با هم آلیاژ شوند. ترکیب های مورد نظر نسبت های بیشتری از لاستیک نسبت به پلاستیک را دارا...
طبیقه بندی رزین از نظر مواد و خواص و کاربردهای رزین وینیل استر

طبیقه بندی رزین از نظر مواد و خواص و کاربردهای رزین وینیل استر

مقدمه کامپوزیت به موادی اطلاق میشود که در ساختار آن بیش از یک جزء استفاده شده باشد که در این مواد اجزاء مختلف خواص فیزیکی و شیمیایی خود را در ترکیب حفظ کرده و در نهایت مادهای حاصل میشود که دارای خواص بهینهای میباشد، که در تک تک مواد مشارکت کننده به صورت مجزا در همه...