انتخاب صفحه
بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING)

بررسی سیستم های ردیابی مسیر خورشید (SOLAR TRACKING)

مقدمه امروزه یافتن منابع انرژی پاک برای آینده یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری به حساب می آید و انرژی خورشید می تواند پاسخ مناسبی برای این موضوع به شمار آید. پاکی ، فراوانی ، تجدید پذیری ، پایداری و در دسترس بودن از بارزترین ویژگی های انرژی خورشید می باشد. بر همین اساس...
حسگرهای نامطمئن و شبکه عصبی

حسگرهای نامطمئن و شبکه عصبی

مقدمه کامپیوترها بخش تفکیک ناپذیر فعالیت های روزانه درفرآیند طراحی مهندسی هستند ومهندسین ازآنها درکاربردهای متنوعی برای کمک به بهبود فرآیند طراحی استفاده کرده اند.ازسال1970 میلادی کاربردهای هوش مصنوعی توسط مهندسان برای اجرای عملیات طراحی ویژه پیاده سازی شده است.هرچند...
تخمین پارامترهای تعلیق خودرو

تخمین پارامترهای تعلیق خودرو

مقدمه هدف سیستم این است که به صورت شفاف پارامترهای سیستم راتخمین زده وراننده اعلام نماید از پارامترهای سیستم آنهایی تخمین زده میشوند که بطور دینامیکی اندازه گیری میشوند مانند اینرسی ومیرایی.این تخمین پارامتر میتواند سپس برای کالیبره کردن سیستم کنترل ویابطور ساده برای...
میکرومکاترونیک

میکرومکاترونیک

مقدمه علم مهندسی مکاترونیک یک مجموعه ی بین رشته ای تلفیقی ازپوشش اهداف مشترک رشته های مهندسی مکانیک،مهندسی برق،مهندسی کنترل،مهندسی کامپیوتر،مهندسی مولکولی ازنانوشیمی وبیولوژی پدید آمده است.هدف مکاترونیک این است که به سیستم های ساده تر،ارزان تر،راحت تر وانعطاف پذیرتر...
هوشمند سازی و ساختمان هوشمند و طراحی کنترل کننده برای آن(استانداردهای ارتباطی)

هوشمند سازی و ساختمان هوشمند و طراحی کنترل کننده برای آن(استانداردهای ارتباطی)

مقدمه: پیشرفت علوم کامپیوتر و الکترونیک در دهههای اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم ایجاد ساختمان های با امکاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره به منظور رفع نیازهای جدید تکنولوژیهای مناسب نیز به سرعت پا به عرصه نهاده است از این جمله می توان به...
بررسی ساختار، روش ساخت ، کاربرد و packaging  در میکروپمپها

بررسی ساختار، روش ساخت ، کاربرد و packaging در میکروپمپها

مقدمه با وجود اینکه برخی ابزارهای microfluidics خیلی جدید نیستند ، با یک تحقیق گسترده متوجه خواهیم شد که میتوان microfluidics را در گروه علوم جدید قرار داد. بطور مشخص زمینه میکروپمپها یکی از شاخه های این علماست که مدتهاست مورد توجه میباشد. شروع آن اواسط 1970 بود که...