افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک

افزایش کیفیت مقطع کوچ زمانی توسط روش تصویر سازی سطح برانبارش مشترک در حوزه دورافت مشترک

فهرست مطالب فصل اول تقریبا تمامی شرکت‌های نفتی به تفسیرهای لرزه برای انتخاب سایت‌های برداشت نفت اعتماد می‌کنند. بنابراین توجه بیشتر به بهبود بخشیدن مقاطع لرزه‌ای امری اجتناب ناپذیر می‌نماید. روش‌های لرزه‌ای به منظور مطالعات آب‌های زیرزمینی،  مهندسی شهری، تعیین سنگ...
طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب در مجتمع سنگ آهن گل گهر

طراحی مجدد تیکنر نرخ بالا کارخانه آبگیری از باطله جهت بهینه‌سازی بازیابی آب در مجتمع سنگ آهن گل گهر

فهرست مطالب فصل اول: کلیات روش¬های کانه آرایی در محیطی که محتوی مقدار قابل توجهی آب است، انجام می¬گیرد و در اکثر موارد، قسمت عمده آب، همراه باطله خارج می¬شود. به منظور جلوگیری از آلوده شدن محیط توسط آب محتوی مواد باطله و در نهایت بازیابی و استفاده مجدد از آن، بکارگیری...
تركيب شيميايي سنگهاي معدني در صنعت سيمان با تاكيد برآهك

تركيب شيميايي سنگهاي معدني در صنعت سيمان با تاكيد برآهك

مقدمه : صنايع معدنكاري و كشاورزي صنايع پايه كشورهاست. به كمك صنايع كشاورزي ميتوان مواد اوليه خوراكي ، پوشاكي و تا حدودي بعضي مصالح ساختماني را تامين كرد ، ولي به كمك صنعت معدنكاري مواد اوليه مورد نياز صنايع مختلف تامين ميشود.مواد اساسي ساختمان سازي نظير سنگهاي طبيعي ،...