انتخاب صفحه
بررسی اثر ادوات FACT ( دو تجهیز  TCSC و UPFC ) بر روی رله دیستانس

بررسی اثر ادوات FACT ( دو تجهیز TCSC و UPFC ) بر روی رله دیستانس

مقدمه رشد صعودی مصرف و افزایش میزان درخواست بار از سمت مصرف کننده در چند دهه اخیر موجب شده است تا سیستم های انتقال انرژی با مشکل محدودیت انتقال توان مواجه شوند. این محدودیت ها عمـلاً بـه خاطر حفظ پایداری و حفظ دامنه ولتاژ شبکه در سطح مجـاز آن بـه وجـود مـی آینـد....

مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان با الگوریتم ژنتیک، دسته ذرات ، ترکیب فازی و دسته ذرات و الگوریتم قورباغه ای

مقدمه: در سال های اخیر عملکرد ماندگار سیستم های قدرت و برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب آن به یکی از دغدغه های اساسی تبدیل گشته است . هر آنقدر که سیستم های قدرت گسترده و پیچیده تر می شوند و بارگذاری آن ها سنگین تر می گردد ، عملکرد آن ها نیز به مراتب می تواند در معرض...
مدل سازی کنترل کننده جامع توان بر اساس عناصر مداری

مدل سازی کنترل کننده جامع توان بر اساس عناصر مداری

چکیده اخیرا سیستم های FACTS در خطوط و سیستم های انتقال نقش قابل توجهی پیدا کرده اند به نحوی که از آنها می توان در تغییر پارامترهای سیستم قدرت به منظور کنترل توان جاری و پایدار سیستم استفاده نمود. علاوه بر این فناوری FACTS توانایی افزایش توان جاری در خطوط تا سطوح مشخص...

جایابی بهینه UPFC جهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت

چکیده نوسانات فرکانس پایین یکی از بحث های مهم در سیستم قدرت می باشد. اگر این نوسانات میرا نشوند، ممکن است پایداری سیستم را به خطر بیندازند. ادوات FACTS از جمله وسایلی هستند که میتوانند در میرا کردن نوسانات نقش داشته باشند. کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC) از...
نقش UPFC در بهبودپایداری دینامیکی سیستم قدرت

نقش UPFC در بهبودپایداری دینامیکی سیستم قدرت

چکیده: امروزه یکی از مسائل مورد توجه در صنعت برق حذف نوسانات فرکانسکوچک و نوسانات زیرسنکرون در شبکه قدرت است. نوسانات فرکانس کوچک میتوانند به شدت عملکرد سیستم را محدود کنند و حتی در بعضی موارد میتوانند به اغتشاشات وسیعی در سیستم منجر بشوند. نوسانات زیرسنکرون( پیچشی)...
بررسی محدودیت های UPFC

بررسی محدودیت های UPFC

چکیده: UPFC (کنترل کننده ی یکپارچه ی توان) فراگیرترین و پیچیده ترین وسیله در میان ادوات الکترونیک قدرت است که برای کنترل و بهینه سازی پخش توان در سیستم های قدرت الکتریکی ظهور کرده است . این ابزار سودمندی های بسیار مهمی را برای عملکرد استاتیک و دینامیک سیستم های انتقال...