انتخاب صفحه

تحلیل قابلیت اطمینان تقویت کننده های توان

چکیده امروزه با استفاده از مدار های مجتمع مایکرویوی به منظور کاربرد های تجاری و نظامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است،خصوصا با ظهور مدار های مجتمع یکپارچه مایکرویوی که امکان ساخت تقویت کننده ها در ابعاد بالا ،با دقت کافی و قیمت مناسب را فراهم می سازند وتقویت کننده های...

طراحی تقویت کننده های توان بالا در باند فرکانسی GHz 18-12 با استفاده از تکنولوژی GaAs

چکیده تقویت کننده های توان یکی از المان های کلیدی سیستم های مخابراتی از جمله سیستم های ماهواره و آرایه ی فازی هستند. یکی از کاربردهای مهم سیستم های آرایه فازی در حوزه ی رادارهای نظامی با قابلیت تفکیک بالا، در باند فرکانسی X میباشد. این سیستم متشکل از هزاران آنتن...

طراحی تقویت کننده توان در باند Ku در پروسه GaAs-pHEMT

چکیده تقویت کنندهها یکی از اصلیترین بلوک های سازنده سیستمهای مخابراتی می باشند. از میان این گروه، تقویت کننده توان به عنوان آخرین بلوک مسیر فرستنده به کار گرفته می شود. در حالاتی که سیستم فرستنده نیازمند توان بالایی باشد تا ارتباط پایدار و با کیفیتی را با گیرنده مورد...