انتخاب صفحه

نانو کوپلرهای ملهم از مایکروویو با قابلیت طراحی آسان در ساختارهای موجبری فوتونی – پلازمونی

چکیده موجبرهای پلازمونی به دلیل توانایی بالا برای متمرکز کردن نور در ابعاد نانومتری و کمتر از طول موج در سال های اخیر توجه فراوانی را به خود جلب کرده اند. از میان ساختارهای موجبری پلازمونی، موجبر صفحه ای فلز – عایقی – فلز و پلازمونیک شیاری به دلیل سادگی...