انتخاب صفحه
تحلیل و ساخت درایور کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

تحلیل و ساخت درایور کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی

مقدمه: ایده اصلی موتورهای القایی در سال 1880 توسط نیکولا تسلا پی ریزی شد. ولـی موتـور القـایی بـه شکل مدرن امروزی خود ساخته نشد و پس از سالها مطالعه و پیشرفتهایی که حاصل شد، در سال 1896 ساخته و به صورت تجاری در دسترس قرار گرفت. موتورهای القایی به خاطر مزایایی مثل وزن...
ساختار و روشهای کنترل و کاربرد مبدل های ماتریسی

ساختار و روشهای کنترل و کاربرد مبدل های ماتریسی

مقدمه: مبدل های ماتریسی ،مبدل هایی هستند که قابلیت های بسیار بالایی را دارند و توانایی تبدیل یک ولتاژ با فاز و دامنه و فرکانس معین به یک ولتاژ با فاز ودامنه و فرکانس متفاوت از آن را دارند برتری های این مبدل ها نسبت به مبدل های رایج AC/DC/AC باعث شده تا در سالهای اخیر...