همنشین کویر

همنشین کویر

مقدمه مسأله توریسم همیشه از دو بعد خارجی و داخلی مورد بحث قرار می گیر1- مسأله توریسم داخلی به معنی مسافرتها و حرکت هایی است که در داخل یک مملکت صورت می گیرد و مسافرت هایی است که مردم در ایام تعطیلات سال نو یا تعطیلات تابستان و یا دیگر روزهای فراغت، از شهری به شهر دیگر...

مسـجـد

فهرست مطالب چکیده…………………………………………………………………………………… 1 الف: مبانی هنر...