انتخاب صفحه
تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری

تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه برنامه ریزی شهری، یک رویکرد بین رشته ای است که در آن عوامل سیاسی و اجتماعی با عوامل اقتصادی در تعاملند. برنامه‌ریزی و طراحی شکل شهرها و الگوی گسترش فیزیکی آنها بخشی از ادبیات شهرسازی است. برنامه ریزان شهری در جستجوی شناخت و مطالعه ابعاد شهر...
همنشین کویر

همنشین کویر

مقدمه مسأله توریسم همیشه از دو بعد خارجی و داخلی مورد بحث قرار می گیر1- مسأله توریسم داخلی به معنی مسافرتها و حرکت هایی است که در داخل یک مملکت صورت می گیرد و مسافرت هایی است که مردم در ایام تعطیلات سال نو یا تعطیلات تابستان و یا دیگر روزهای فراغت، از شهری به شهر دیگر...

مسـجـد

فهرست مطالب چکیده…………………………………………………………………………………… 1 الف: مبانی هنر...