بررسی رابطه کیفیت تبادل عضو- رهبر با رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت مبادله رهبر – عضو و رضایت شغلی معلمـان بـود وجامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد . بر اسـاس جـدول کرجسـی و مورگان ، تعداد 285 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقـه ای نسـب ی و متناسـب بـا حجـم...

بررسی عوامل موثر بر بهبود استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

چکیده پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر بهبود استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان است؛ اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که با استفاده از فناوری اطلاعات و توسعهی ارتباطات میتوان گامهای اساسی در همگانی کردن امر تعلیم و تربیت و...

تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق بیمه یکی از خدماتی است که تاًثیر زیادی بر زیر ساخت های اقتصادی کشور دارد. این صنعت از طریق جمع آوری بخشی از وجوه نقدی و تزریق آن به سیستم اقتصادی باعث رشد و توسعه ی اقتصادی کشور می شود. عملکرد این صنعت تاًثیر زیادی بر سیستم اقتصادی...
تاریخچه و نحوه اجرای شش سیگما

تاریخچه و نحوه اجرای شش سیگما

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش جهانی‌شدن و سرعت عمل در دسترسی به اطلاعات، تولید و خدمات، شیوه راهبری تجارت مشتریان را تغییر داده است. مدل­های قدیمی تجارت دیگر عملی نیست چراکه محیط رقابت امروز، جایی برای اشتباه باقی نگذاشته است. شش سیگما و عوامل کیفیت آن، به‌عنوان...

تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی

فهرست مطالب فصل اول : کلیات نوآوری و شناسایی عواملی که بر آن اثر دارد یک عنصر کلیدی برای سازمان ها است و سازمان ها در جهت به روزرسانی خدمات و محصولات خود و رفع هر چه بهتر و سریعتر نیازهای مشتریان خود از طریق دست یابی به نوآوری بنیادی، می توانند سهم خود را در بازار حفظ...

مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق نزدیک به ۴۰ سال پیش اولین کارخانه تولید فرش ماشینی در کاشان راه‌اندازی شد و به بزرگ‌ترین کارخانه تولید فرش ماشینی خاورمیانه تبدیل شد. با ورود کارگاه‌های کوچک به عرصه تولید فرش ماشینی این محصول کاشان به بازارهای جهانی راه یافته و توفیق...