انتخاب صفحه

بررسی رابطه کیفیت تبادل عضو- رهبر با رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد

چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت مبادله رهبر – عضو و رضایت شغلی معلمـان بـود وجامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد . بر اسـاس جـدول کرجسـی و مورگان ، تعداد 285 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقـه ای نسـب ی و متناسـب بـا حجـم...

بررسی عوامل موثر بر بهبود استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان

چکیده پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر بهبود استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان است؛ اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از آنجاست که با استفاده از فناوری اطلاعات و توسعهی ارتباطات میتوان گامهای اساسی در همگانی کردن امر تعلیم و تربیت و...

مدلی جهت پیش بینی رفتار سرمایه‌گذاران

فهرست مطالب فصل اول: طرح وکلیات تحقیق دانش مالی رفتاری که عموماً از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می‌شود، در دو دهۀ اخیر به موضوع روز تبدیل شده است. یکی از حوزه‌های این دانش، تئوری چشم‌انداز است که قضاوت و تصمیم‌گیری افراد تحت شرایط عدم اطمینان را...

عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی

فهرست مطالب فصل اول: شرکت‌های موفق کسب سود می‌کنند. این سودها مجدداً در دارایی‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، یا برای خرید اوراق بهادار به کار می‌رود، یا در بازپرداخت بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، و ممکن است میان سهامداران توزیع شود. اگر تصمیم گرفته شود که سود...

طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

فهرست مطالب: فصل اول : کلیات موضوع  صندوق های سرمایه گذاری مشترک گونه‌ای نهاد مالی است که وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را در یک مجموعه اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و هر سرمایه گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم...

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک

 فهرست مطالب فصل اول – طرح و کلیات تحقیق یکی از راه های موثر و با اهمیت برای توسعه کشور سرمایه گذاری کارا در فرصت های سرمایه گذاری و جمع آوری وجوه سرگردان و مازاد خانواده ها در فعالیت های تولیدی و مولد کشور می باشد. وجود تنوع در ابزارهای مالی از جمله عوامل موثر در...