انتخاب صفحه

جواب های چندگانه برای مسأله q,p-لاپلاسین با نمای بحرانی

فایل های اجرایی شبیه سازی شده در Matlab کنترل برداری یک موتور سنکرون مغناطیس دائم توسط مدل اینورتر SVPWM اتصال اینورتر به شبکه به کمک تکنیک SVPWM شبیه سازی کنترل بانک خازنی سه فاز به کمک مدولاسیون پالس فضای برداری کنترل برداری ماشین القایی توسط اینورتر SVPWM شبیه سازی...

بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

فهرست مطالب فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه فازی در زندگی روزمره، وقایع و حوادث را توسط گزاره‌هایی مانند “امروز باران می‌بارد” بیان می‌کنیم و از این گزاره‌ها در معادلات منطقی اگر- آنگاه استفاده و تصمیم‌گیری می‌کنیم. در منطق صریح و قطعی ارزش هر گزاره...

تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروههای متناهی با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروههای یک گروه با مرکز بدیهی

فهرست مطالب فصل اول   تعاریف و قضیه‌های مقدماتی  1-1 مقدمه این فصل را به بیان تعاریف اولیه که در سرتاسر رساله به کار خواهیم برد و همچنین بیان قضایای معروفی که از آنها استفاده خواهیم کرد، اختصاص می‌دهیم. قضایایی که بدون اثبات آورده شده‌اند، در مقابل هر یک از آنها مرجعی...

واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه زبان محمل اندیشۀ بشری است و انسان­ها برای ابراز احساسات، دستور دادن، شکایت کردن، درخواست کردن، دعوت کردن، تشکر کردن، موافقت کردن، سپاسگزاری، انتقال دانش و بسیاری اهداف دیگر از آن بهره می­برند. در واقع، زبان راهی برای بقا در اجتماع انسانی است...