انتخاب صفحه

گراف های وابسته به ساختارهای جبری

چکیده در دهه ی گذشته استفاده از ابزارها و تکنیکهای نظریه ی گرافها برای مطالعه ی ساختارهای جبری، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در این راستا ما در این پایان نامه ابتدا گرافهای حاصل از اشتراک زیرمدول های ناتهی یک مدول، عدد خوشهای آنها و عدد رنگیشان را مورد مطالعه قرار...

بررسی نقش وتاثیر بازنمایی ها در یاددهی-یادگیری اعدادگویا در دانش آموزان مقطع راهنمایی

چکیده: تحقیق حاضر، با هدف بررسی تاثیر بازنمایی ها در یاددهی-یادگیری اعداد گویا در دانش آموزان و اثرات آن روی درک دانش آموزان از اعداد گویا، و عملکرد شان در حل مسائل شامل کسر اجرا گردید. نتایج تحقیقات درباره مفهوم کسر و اعداد گویا در داخل و خارج کشور نشان می دهد که...

برخی از کاربردهای مجموعه ناهموار (فازی) روی گروه‌ها و حلقه‌ها

فهرست مطالب فصل 1: تعاریف و پیش‌نیازها در این فصل برخی مفاهیم و نتایج در مورد مجموعه‌های ناهموار و مجموعه‌های ناهموار (فازی) که در سایر فصول مورد استفاده قرار می‌گیرد را ارائه می‌کنیم.برای کسب اطلاعات جامع‌تر در مورد این مفاهیم به [2] و [3] و [6] و [1] و [15] مراجعه...

گروه متناهی از زیر گروه فازی تعداد

فهرست مطالب فصل اول گروه ها مفهوم گروه نخستین بار در اوایل سده ی 19 معرفی شد، ولی ریشه های آن را می توان در دوران بسیار گذشته جستجو کرد. در این فصل به مروری بر نظریه ی گروه های متناهی می پردازیم . در بخش اول مروری بر نظریه ی گروه های مقدماتی می پردازیم . در بخش دوم به...

مدل سازی مسئله تخصیص سهم به تامین کننده با هزینه سفارش وابسته

مقدمه : در دهه گذشته، مدیران به اهمیت نقش زنجیره تأمین[1] SCM  در ارزش­آفرینی شرکت­ها پی­برده­اند. اسمیچی لوی و همکاران (2004) SCM  [2] را به­عنوان مجموعه­ای از روش­های مورد استفاده برای ادغام موثر تامین­کنندگان، انبارها و فروشگاه­ها تعریف می­کند به­طوریکه برای...

روش اسپلاین غیرچندجمله ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات فصل حاضر به ارائه تعاریف و مفاهیمی می‌پردازد که در سراسر تحقیق مورد استفاده قرار می‌گیرند. ابتدا تعاریفی از آنالیز عددی[1] و درونیابی[2] ارائه می‌شود. سپس تعاریفی از معادلات دیفرانسیل[3] که به جهت تجزیه و تحلیل مسائل حساب تغییرات[4]...