بسته تحقیقاتی آشنایی با وظایف شوراهای اسلامی، شهرداری و 31 اداره و ارگان

بسته تحقیقاتی آشنایی با وظایف شوراهای اسلامی، شهرداری و ۳۱ اداره و ارگان برخی از عناوین اصلی شوراها شهرداری آشنایی با سازمان تعزیرات حکومتی وظایف اتحادیه های صنفی در بازرسی و نظارت واحدهای صنفی شرح وظایف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شرح وظایف اداره ورزش و...

بررسی آسیب پذیری لرزه ای پل قره سو

مقدمه بررسی آسیب پذیری سازه ها بحث جدیدی است پیرامون سازه های از قبل ساخته شده که اکنون در حال بهره برداری بوده و یا در حال اجرا می باشند که از طریق دستورالعمل بهسازی لرزه ای به کنترل آنها پرداخته می شود و مشخص می گردد که المانها و نقاط ضعیف سازه کجاست و تحت اثر نیروی...

مقایسه رفتار دینامیکی یک سد خاکی در دو حالت تحریکات متغیر تکیه گاهی و تحریکات یکنواخت

مقدمه درتحلیل لرزه ای یک سدخاکی همانند سایر سازه های موجود،به طور معمول تحریک ورودی یکنواخت به نقاط تکیه گاهی اعمال میشود.این درحالیست که تحقیقات انجام شده برروی آرایه های شتاب نگار،نشان دهده تغییرات مکانی حرکت زمین لرزه SVEGM میباشد.درهگام زلزله وبسته به وسعت سازه و...

مطالعه سکوی فرا ساحلی جاکت تحت اثر بار های دینامیکی با در نظر گرفتن اصول قابلیت اعتماد

مقدمه طراحی و ساخت سکوهای نفتی در کشور ما ایران که در منطقه خاور میانه واقع بوده و یک کشور نفت خیز می باشد حائز اهمیت بوده و از آنجائی که ایران جزء مناطق زلزله خیز جهان است بارهای حدی شدید نیز در طراحی وساخت سکوها باید مد نظر قرار گیرد. بررسی و تجزیه و تحلیل سکوهای...

مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان

مقدمه در گذر ایام و در طول سالیان متمادی بعد از ظهور تمدنها همواره شاهد وقوع حوادات طبیعی از قبیل زمین لرزه بوده ایم که به تناوب در نقاط مختلف این جهان خاکی به وقوع پیوسته و هر بار عده زیادی از همنوعان ما را کشته و خسارات مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی و روانی و...

مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی دردیواربرشی کوپله وارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر

مقدمه ایجاد بازشو به صورت ردیف قایم در یک دیوار برشی ،دیوار را به دو یاچند دیوار هوازی تقسیم می نماید که توسط تیرهاییی درتراز طبقات بایکدیگر مرتبط میگردند.چنین دیوارهایی،دیوار برشی کوپله نامیده میشود.اگر به جای استفاده ازتیرهای پیوند بتنی ازتیرپیوند فولادی استفاده شود...